Kiti

... kalba: apkalbės ir tave 65. nepaminėta ne pakalba 66. neminėta nepakalba 67. neklausyk to, kuris daug kalba 68. nekalba kaip šiaudų kūlys 69. nei kalba ...


Patarlės ir priežodžiai

neklausyk to, kuris daug kalba


Anekdotai

... per daug, tas nesveika. Tik pinigų niekuomet nėra per daug. Žuvys ir vaikai neturi balso. Turbūt tas kuris ... žmogui, kuris daug kalba. Bet kaip su tuo žmogum, kuris neturi dantų? ... nemyli? Gulėdamas sotus nebūsi. Todėl, prieš einant gulti, užtektinai ...


Kiti

... . 18.Daug bėdos, o maža naudos. 19.Daug norėdamas daug kankinsies. 20.Daug rankų didžią ... berno, kuris dirbti moka, o ne tokio, kuris gražiai šoka. 4.Ieškok kaip aklas adatos. 5.Ieškok ... . 32.Kas savo kalbą niekina, kitos neišmoks. 33.Kas skaito ir rašo, tas ...


Kiti

... šaukštų neįgrūsi. Jei daug virbų – ugnis didelė, jei daug žmonių – sprendimas teisingas ... , tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada draugas. Tas, kuris siekia keršto, turėtų ... , kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli. Verčiau sugrįžti ir ...


Kiti

... 93. proto daugiau negu pinigų 94. protingesnis visada daugiau klauso negu kalba 95. protingas ... proto neįkalsi 222. kvailam su samčiu proto neįkrėsi 223. kvailam proto neįdėsi 224. kuris ... 277. kas iš to grožio, jei nėra proto 278. kas daug kalba, tas maža ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... atitenka tam, kuris daug dirba. – L. da Vinčis. Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir ... elgetauti. Ieškok berno, kuris dirbti moka, o ne tokio, kuris gražiai šoka. Ir juodas ... . Kaip dirba, taip turi. Kalbus kalbą, darbus darbą randa. Kas nedirba ...


Kiti

... , kuris neturi savo proto? Ar veidrodis gali padėti aklam? Nedaug laiko reikia, kad daug ... jo per daug, virsta nuodu. Nors ir toli yra, bet nėra tolimas tas ... stuburas. Žmonės nevertina tų, kurie daug kalba, nors ir rimtai. Amžinai šniokščianti ...


Kiti

... tai nesimato, o kaip apsirengęs, tai matosi 11. žmogus, ilgai patenkintas, daug pikto pridaro ... ydų 438. nėra tokio žmogaus, kuris nenorėtų dangaus 439. nepristok žmogaus raudonplaukio ... 606. kalba žmogaus negadina, tik žmogus kalbą sugadina 607. kalba kaip ...


Kiti

... . ne tas, kuris dirba, daug darbo nudaro, bet tasai, kuris turi rėdą gerą ... , tokia ir darbienė 444. kokia valgelė, tokia ir darbelė 445. kokia kalba, tokie ir darbai 446. kokia išmintis, toks ir darbas 447. kokia darbienė, tokia ...