Kiti

... 258. avino galvą negausi žmogaus 259. akių tokie ir karaliui špygą rodo, o prie akių nei ... 366. prie akių žmogus, akių vilkas | Žr.: akyse šilkas, akių vilkas | ... 711. į akis tai žmogus, o akių – vis prūsas, ir gana ...


Kiti

... bernelį artojėlį. 52.Į akis taip, akių – kitaip. 53.Į dangų su pinigais ... šūdas ant lietaus. 65.Prie akių šilkas, akių – vilkas. 66.Prie alaus ... . U 1. akių užbėgti. 2. dyką ir šuo neloja. 3. moterį galvą dėti, tėvynę – tris. 4. vieną ...


Kiti

... užmoka 61. gerą darbą gerai ir užmoka 62. darbų saulės nemato 63. ... užmokesčio 696. geras darbas visur matomas 697. geras darbas akių ... dėl akių – gėda nuo žmonių 976. darbas dėl akių duonos ... į darbą paskutinis 1106. ant akių matyti vagis, ant rankų ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Akimirka – Neda Malūnavičiūtė Aš tik užsimerkiau – Ir akimirkos neliko… Nežinau, ar ... i širdį smigo Žvilgsniai užmerktų akių Užmerktų akių… Kur lengva ranka užrašė Eilę žodžių netartų Švelnų ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... ir labai senai tikėjaus. Naktim užmerkt akių aš jau nebegaliu, Nes mąstau ... ir labai senai tikėjaus. Naktim užmerkt akių aš jau nebegaliu, Nes mąstau ...


Linksmi SMS

Daug berniukų tu mylėk, Bet jų žodžiais netikėk. Prie akių sakyk myliu, akių - eik po velnių!


Kiti

... mergos, o merga velniui uodegos 228. vedžioja velnias nosies ragu užkabinęs ... . kepurė pati prakiuro, kepaliušą velnias pramušo ... blauzdą laužia 845. kas bažnyčioj plytas graužia, tas namie velniams ragus laužia ... lape loja, tas akių velniu stoja 849 ...


Kiti

... draugystės 7. vargas draugus išblaško 8. užsėdinys draugų neieško 9. draugų neišbrisi iš bėdų ... draugas 86. paikas draugas pavojingesnis neprietelių 87. pabjuro orai, pabjuro ... ne draugas 257. akyse draugas, o akių – neprietelius 258. aimanavo, kad su ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

viską Tau dėkojam, Mama, Tu ... delnas Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.


Sveikinimai Motinos dienos proga

viską tau dėkojam, Mama, Tu ... delnas Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.