Anekdotai

... - uošvienė. Tik vienas iš vyrukų drąsiai taria: - Važiuojam pas mane, uošvienė valgyt padarys, žmona stalą paserviruos... Nuvažiuoja - ir iš tiesų - uošvienė tik ... ryšys su žmona ir uošviene? - Žmona turi vieną įspėjima, o uošvienė - jau du.


Anekdotai

... vyras namo. Užeina į virtuvę. Mato: uošvienė, pasidėjusi ant grindų puodą su ... taip nedaryti? Taip elgtis negerai... Uošvienė tyli ir sysioja toliau. Vyras ... kitą puodą, į jį ir sysiokite. Uošvienė tyli ir tęsia. Vyras, neišlaikęs ...


Anekdotai

Uošvienė užeina pas žentą į svečius. Atneša ... taburetę ir tvoja su ja uošvienei per galvą. Ta sukniumba. Katinas ... ant dviejų kojų ir parodo uošvienei nepadorų gestą...


Anekdotai

... uošvienė žirklėmis kerpa žolę. Vyriškis skaito laikraštį, o uošvienė kerpa... Po valandos uošvienė pareiškia ...


Sveikinimai jauniesiems

... Lyg ąžuolų žalia giria, Nes uošvienė Tave išplūs Ir uošvis neužtars ... tris kampus Vaikais, žmona ir uošviene… O kai ketvirtas kampas grius Tuomet ...


Anekdotai

... pavydėjo), bet kaip jau taisyklė, uošvienė buvo nu jau labai bjauri ... vaidensiuosssss!”. Taigi, ir viena kartą uošvienė numirė. Po dviejų mėnesių vienas ...


Anekdotai

Miršta uošvienė... -Pakvieskite žentą, noriu su juo atsisveikinti. Atbėga žentas nešinas buteliu degtinės: -Na ką uošvienėle! Padarom po vieną, kelionei...


Anekdotai

... nuodų tarakonams! Ima kibti ir uošvienė: - Reikia nupirkti virvę skalbiniams! Vyras ... galvoja: "Nupirksiu virvę ir pakarsiu uošvienę... Nupirksiu nuodų ir nunuodysiu žmoną ...


Anekdotai

Novaruso uošvienė ėmė išsidirbinėti: - Klausyk, ženteli, pinigų ... ... Kitą dieną: - Ėėė, tu, tipo... Uošviene. - Ką? - Taigi, susitariau tipo. Dėl ...


Anekdotai

Du draugai kalbasi: - Žinai, mano uošvienė yra tikra išimtis iš taisyklės: ji atidavė dukters kraitį likus dar savaitei iki vestuvių! - O mano uošvienė dar geresnė: likus iki vestuvių dar metams, ji numirė!