Anekdotai

Uošvienė užeina pas žentą į svečius. Atneša savo keptų pyragaičių, maloni visa tokia... Aišku, žentui kyla įtarimų: iki šiol gi pykdavosi, vienas kito lyg ir nekęsdavo. Vyrukas paima vieną pyragaitį ir duoda jo gabalėlį katinui: ką gali žinoti, gal užnuodytas?
Katinas apuosto tą gabalėlį, suryja, ir po kelių sekundžių ima tampytis, pargiūna ant šono, ima mosuoti kojomis, paskui aprimsta. Vyrukas, tai matydamas, griebia taburetę ir tvoja su ja uošvienei per galvą. Ta sukniumba. Katinas tuo tarpu pašoka, atsistoja ant dviejų kojų ir parodo uošvienei nepadorų gestą...