Anekdotai

Pareina vyras namo. Užeina į virtuvę. Mato: uošvienė, pasidėjusi ant grindų puodą su sriuba, į jį sysioja. Vyras sako:
- Ponia, atsiprašau, bet gal galėtumėte taip nedaryti? Taip elgtis negerai...
Uošvienė tyli ir sysioja toliau. Vyras tęsia:
- Labai prašau jūsų, nedarykite taip. Tai nehigieniška ir negražu. Jei norite, aš jums duosiu kitą puodą, į jį ir sysiokite.
Uošvienė tyli ir tęsia. Vyras, neišlaikęs, užrinka:
- Nu, %@$#^%#$ $%~^#&^# %$#$~^%@&@ ^~&#@$^&!!! Baikit tuojau pat!!!
Uošvė apsiašaroja ir pareiškia:
- Pikti jūs... Visai manęs nemylit... Išeisiu aš iš jūsų...