Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie laiką. Aforizmai apie laiką. Citatos apie laiką. Frazės apie laiką. Gražūs žodžiai apie laiką. Mintys apie laiką. Sentencijos apie laiką. Aš ... Lietuvių patarlės Ir uždarius duris laikas bėga. Laikas brangesnis už pinigus. Laikas – pinigai. Laikas – ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... . laikas eina, darbas neina 387. laikas darbymety ir už prekę brangesnis 388. laikas ... gėrybių negali turėti 805. darbymečio laikas už auksą brangesnis 806. darbylaiky ...


Kiti

... liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... 343. laikas pinigais neskaičiuojamas 344. laikas brangesnis už pinigus 345. laikas – pinigai, minutė – litas 346. laikas – pinigai 347. laiką ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... ne 25. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs ... 654. jeigu pats žmogus laikaisi gerai, ir kiti užlaikys ... 659. jei žmogus žinotumei ateinantį laiką, nė iškados neturėtumei 660. ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo 103 ... vedama 184. šokinėja kaip žydas apie degutą 185. šokinėja kaip ... ant žydo myžti 599. buvo laikai – žydėjo miškas, o dabar nė sodai ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... , pėdų nekulsi – duonos nepjaustysi 435. laikas bėga, duona valgos, o darbai vietoj ... . alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto 1085 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... yra velnias 10. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs 11 ... maišą 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių nemoka ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... jų negali daturėti 259. šiais laikais gerai gyvena dvasiški ubagai, ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna, o pats žemės turtus krauna 226. kūnas subrendęs, laikas tekėti ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie meilę. 1. zgada, meilė ubagų seilė 2. ... meilės 4. vyrams niekados netikėk, kad apie meilę kalbės 5. visos ligos išgydomos ... galo, be pradžios: Dievas, meilė, laikas, ruimas 205. be duonos ne ...