Kiti

... 1090. alkanam duona sapnuojas 1091. alkanam duona rūpi 1092. alkanam duoną mini visada 1093. alkanam duona kvepia 1094 ...


Kiti

... šluok 1009. darbą dirbdamas pailsi 1010. darbą dirbdamas nesidairyk 1011. ... vargelio 1073. barščiai debesuoti – darbai pavėsuoti 1074. Barbė devyndarbė 1075. ... darbininkas 1107. ankstyvas darbas vaisius didina 1108. ankstyvas darbas – dvigubas vaisius 1109 ...


Kiti

... 101. velnio veislė 102. velnio vaikas 103. velnio užpečkyje 104. velnio šūdą gauti 105 ... 1016. … kaip davatka velnią pamačius 1017. … kaip čiortas 1018. … kaip čertas kryžiaus 1019. … kaip boba ropėse 1020 ...


Kiti

... 104.Ateik, kol laukiamas, išeik, kol mylimas. 105.Ateitis – rūkuose, praeitis – varguose. 106 ... 107.Atitiko kirvis kotą. 108.Atlaidai – kunigų pinigai. 109.Atras ugnis taukus. 110 ...


Kiti

... 104. už jaunystės griekus Dievas senatvėj nubaudžia 105. už gera ir Dievas atnagradija 106. ... 107. už Dievą nebūsi viršesnis 108. ūlyčioj – Dievas gryčioj, o vienasėdy velnias sėdi 109. ūgis – Dievo dovana, smūgis – Dievo rykštė 110. ...


Vardadieniai

... 9 Žygintas, Visgailė, Dominykas, Pranciška 10 | Naubartas, Butgailė, Emilis, Geraldas ... 9 Algirdas, Algirdė, Leonardas, Veronika 10 Gilvainas, Eirimė, Amalija 11 ... , Klementina 9 Argintas, Ramutė, Sergijus 10 Tautgirdas, Girmantė, Mikalojus, Konstancija ...


Kiti

... 101. užsimanė kaip žydas ženytis 102. ... 103. uždirbo kaip žydas ant pipirų 104. uždirbo kaip velnias senu žydu 105. už pinigus ir žydas dėdė 106 ... 108. ty tvonka, kaip pas žydą klyne 109. tvarka kaip žydų bažnyčioj 110 ...


Kiti

... 100. tinginio šmotas 101. tinginio raugalas 102. tinginio nėkur neversi 103 ... 104. tinginio neapausi, neturinčiam nepriduosi 105. tinginio liga sirgti 106. tinginio liga 107 ...


Kiti

... 100. brangesnio daikto už mokslą nerasi pasaulyje 101. blogos ausys pamokslų neklauso 102. beria pamokslą kaip žirnius į sieną 103 ... aklas 106. be mokslo turmos nežinosi 107. be mokslo nėra komunizmo 108. be ...


Kiti

... 100. meile tekėsi – sutikimu gyvensi 101. meilė sutrumpina kelionę 102. meile sotus nebūsi 103. meilė skysta – kelnės plyšta 104 ...