Kiti

... .Bernas – arklyje, merga – lopšyje. 21.Bėda be dantų, o ... baltos rankos – juoda duona. 21.Juokas – dalykas rimtas. ... dera patarti, o jaunam paklausyti. 21.Senam – nuodėmės, jaunam – niekai. ... pinigai, o tūkstantis – ne juokai. 21.Vieno – tiesa, o kito – nemelas. ...


Vardadieniai

... 20 Žygimantas, Tautvilė, Irmgarda (lrma) 21 Nortautas, Lingailė, Benediktas (Benas) 22 ... Deodatas 20 Žadvainas, Žintautė, Silverijus 21 Galminas, Vasarė, Aloyzas, Alicija ... 20 Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas 21 Rimvydas, Rimvydė, Danielius, Lionginas ...


Kiti

... neatrieksi 210. sau duoną gaminęs, o kitiems dalinęs 211. šakute duonos neatrieksi 212. sako ... vedu duonos 213. šakaliu duonos neatrieksi 214. rytdiena atsineš savo duoną 215. ... duona 217. rūgščios duonos kepėja pikta 218. rūgščios duonos kepėja pikta 219. ...


Kiti

... 212. su saule negyvensi, su Dievu nesibarsi 213. su prociauninku Dievas bovijasi 214. su Ponu Dievu pirštais nesudūrei 215 ... 216. su Maskva nesusikalbėsi, su Dievu nesuderėsi 217. ... rūpesčių 218. su Dievu yra veiku 219. su ...


Kiti

... 210. sėdi kaip žydas kanapėse 211. sėdi kaip žydai po mieravu 212. savoj gimtinėj net tvoros žydi 213 ... 214. savo krašte ir tvoros žydi 215. savo krašte ir tvoros žydi 216 ...


Kiti

... 210. girgžda kaip tinginio ratai, gert prašydami 211. geros rankos netinginiauja 212. geriau sudilt bedirbant, negu surūdyt betinginiaujant 213 ... 217. duonelė verkia veltui (dykai) valgoma 218. duonelė tinginių nemėgsta 219. ...


Kiti

... neparduos 210. draugai, kol atskirai pinigai 211. draugai parodo, o priešai pamoko 212. draugai iš po tilto 213. ... vystyklai džiūsta 214. draugą pažinsi nelaimėje 215. dingsta jaunystė, slepias draugystė 216. ...


Kiti

... 210. išmintinga galva – trumpa kalba 211. iš dviejų kalbančių vienas visad belaisvis 212. iš apstybės širdies kalba burna jo 213. ir ubagai poterių dovanai nekalba 214. ... 215. ilgi liežuviai ir per šiaudą susikalba 216. ilga kalba be vaisiaus 217 ...


Kiti

... 211. pamotė svetimą ir šaukšte vandens prigirdytų 212. pamariais ieško vandens 213. paliko kaip ponas ubagą vandens prisigėręs 214. pakalbėjo – kaip Zosė į vandenį nusiperdė 215. ožka – ...


Kiti

... 212. kam laimė, tam draugai 213. kam laimė, o kam nelaimė 214. kam laimė žadėta, ateis neieškoma 215 ... 216. kam Dievas, tam laimė 217. kaip laimėti, taip ir išbarstyti 218 ...