Kiti

... .Daugiau kaip išgali neduok. 23.Davatkai Dievas burnoj, velnias ... senmergystė negu bloga moterystė. 23.Geriau su protingu vyžotu ... nemoku, o tiesos – nė pradėti. 23.Merga grieko verta. 24 ... nelaukia, o pietų reikia laukti. 23.Pijokas prageria, liurkis prakūrija, o ...


Vardadieniai

... 22 Aušrius, Skaistė, Anastazas, Vincentas 23 Gailigedas, Gunda, Raimundas 24 ... 22 Visgailas, Norvaidė, Leonidas (Leonas) 23 Daugaudas, Vygailė, Jurgis, Adalbertas ... 22 Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas 23 Girmantas, Tautgailė, Pilypas 24 Viešvilas ...


Kiti

... 233. rankas sudėjęs nepelnysi duonos 234. ragaišis nusibosta, o duona – niekados 235 ... 237. pyragas vienai dienai, o duona visados 238. pyragas nusibosta, duona – niekada 239 ...


Kiti

... 230. su Dievu nepasiginčysi 231. su Dievu neisi peštis 232. su Dievu nei vienas nesisveikinom 233. su Dievu mainęs netrotysi 234. su Dievu kojų nesudūrei 235 ...


Kiti

... Šepaton 233. rėkia kaip žydas sinagogoje 234. rėkia kaip žydai turgavietėj 235. reikės į žydo vartus įrašyti 236. raudonos kaip žydo žvakės 237. ...


Kiti

... 235. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 236. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 237. darbštus – į darbą, tinginys – už šaukšto 238 ...


Kiti

... 235. bloga draugystė išveda iš kelio 236. bėdoj atrasi draugą 237. bėda ir sarmata podraug nevaikštinėja 238. bėda į langą, draugai per duris 239 ...


Kiti

... mano 230. girdėti kalbant, bet nematyti dirbant 231. geriau nekalbėk kas nekalbama 232 ... 236. du durniai ir kalbą randa 237. drąsiai kalba, nedrąsiai elgiasi 238. drąsiai kalba, bailiai triedžia 239. drąsiai ...


Kiti

... vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas 232. nespjauk į ... 236. nepersk į vandenį – nebaidyk vėžių (karosų) 237. nepaslėpsi galų sukišęs į vandenį 238. nepasiremsi su šapu vandeny 239. ...


Kiti

... sutiksi 234. jei katė ščiausti, nelaimę suuodžia 235. jauno žmogaus laimė pono dievo rankoj 236. jau kibis kimba – laimę turėsi 237. išeina diena nelaimėmis 238. iš to visiems baimė, bet viršininkui laimė 239 ...