Anekdotai

... dabar raudate, dieduk? - Aš myliu 25 metų merginą... - Hmm... Ir kas čia ...


Anekdotai

Tėvas sako sūnui: - Žinai, mes su tavo mama 25 metus gyvenome laimingai... - O paskui? - O paskui mes susitikom...


Kiti

... žmonės, nuo keturių dešimtų metų ženija velnias 14. žmogus ... 253. už velnią gražesnis, ir gerai 254. už rublį ir velnias šoka 255 ... 356. su kipšu vienų metų 357. su kiekvienu žodžiu ... dievo neprasiradau 712. lig trisdešimčiai metų kavalierius pats ženijas, nuo ...


Kiti

... žmonės, nuo keturių dešimtų metų ženija velnias 81. ... 250. vargas negadina žmogaus 251. vargas be dantų, o žmogų suėda 252. ... žmogų 516. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o ... jei žmogus iki trisdešimt metų neženotas, o iki keturiasdešimt nebagotas, ...


Kiti

... nuoga šikine 174. stumk metus kaip žydas ratus 175. ... mušamas 252. pražydo kaip obelis 253. prapuolė kaip žydas per Mikelį 254. ... kaip trečių metų žydukas 409. koja kaip trečių metų žydukas 410. ... nebus 610. blauzdos kaip trejų metų žydelio 611. bile žydui – ...


Kiti

... dirbti, negu lengvai elgetauti. 25.Geriau sužiedėjusi duona savo ... vagis – ateina neprašyta. 29.Mirtis metų neklausia. 30.Mirtis visus ... . 30.Negirk marčios be metų. 31.Nei karaliui iš ... užpakaliu dešimt suolų neužsėsi. 25.Visą gyvenimą kvailys praleidęs ...


Kiti

... 33. vyrams po 70 metų, moterims po 60 ... 250. sotins Dievas 251. smarki Dievo galybė 252. slogos neblogos, duos Dievas geresnes 253 ... 256. skalsa – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. ... nepasieksi 582. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o ...


Kiti

... yra galvočių ir trejų metų, o kvailių ir šimto metų 3. visi ... šventa 250. ir kvailys supranta, kad sekmadienį šventa 251. ... darbui išvengti 252. ir kvailas savo gudrumą turi 253. ... 257. ir durnius supranta, kad nedėlioj šventa 258. gyrėsi kvailys, vyžą radęs 259 ...


Kiti

... , bet maža proto 197. metų kaip bočio, proto kaip ... 250. kokia kepurė, toks protas 251. kokia galvelė, toks ir protelis 252. kokia galva, toks ir protas 253 ... 325. iš Plungės parapijos džiaukis protą įgijęs 326. iš metų ...


Kiti

... audė 254. patamsio darbai, šviesos juokai 255. patamsio darbai šviesoje pasirodys 256. pana ... . norint išmokti darbštumo, reikia trejų metų, norint išmokti tinginiavimo, reikia tik ... ir tinginys kruta 804. darbymečio metu kad gaspadoriui nerūpi prižiūrėti, tai ...