Kiti

... – tikrai badas 651. jei rugelių nelankysi ir duonelės neraikysi 652. jei ... aunas 653. jei duonos neturėsi, iš bado padvėsi 654. jei ... duonos 655. jei bus darbo, bus ir duonos 656. jei ... darbas duoną pelno, tinginystė – vargą 965. darbas dėl duonos, o malda ...


Kiti

... 650. kitur, rodos, kitas Dievas 651. kitam „Pone Dieve, padėk“ nesakyk 652. kitam nesakyk „padėk, Dieve!“, tegul tau kitas sako 653 ... kito prideda 654. kilniau duoti, negu imti 655. kiekvienas ... su visais 656. kiekvienas sau, o Dievas visiems 657. kiek ...


Kiti

... 650. atiduos šiaudų kūliui žydint 651. atbulas kaip žydas 652 ... 656. ar man svarbu, kad žydui šalta 657. apžėlęs kaip žydų rabinas 658. apstojo kaip žydai Kristų 659 ...


Kiti

... 654. nė šermukšnine lazda velnio neišvarysi 655. nė pilko velnio nebijo 656. nė pats velnias visam svietui neįtiks 657. nė Dievui malda, nė velniui talka 658. naktis – pekla, bernai – velniai 659 ...


Kiti

... pablūsta ir dygstant ir žilstant 65. žmogus neturėjo klapato – nusipirko paršiuką ... 650. juokdarys retai esti blogu žmogum 651. juokas žmogų jaunina, pyktis sendina 652. juodas darbas žmogaus nežemina 653 ...


Kiti

... 650. greit gema – aklas randas 651. greičiau apaksi negu Dievo darbus suseksi 652 ... 654. gražų vardą piktas darbas subjauroja 655. gražiomis kalbomis darbo nepadarysi 656. graži kalba piktus darbus slepia 657 ...


Kiti

... suvaro, o gudruolį vaiku padaro. 65.Angelas apleis, velnias ateis – ... . 64.Grožis reikalauja aukų. 65.Gudrybė mokina, gudrybė ir ... 64.Kožnas savo protu džiaugias. 65.Kudlota kaip raganos šluota. ... 64.Svetimi dūmai akis graužia. 65.Svetimi pinigai nešildo. 66. ...


Kiti

... . tinginiui vėjas vis į pečius pučia 65. tinginiui tiktų, kad kiekviena diena ... pasiunti – vis ne tuščia vieta 165. miegalį pažadinsi, tinginį pasiųsi – vis ... . amžinas tinginys, kas pavalgęs neprigula 265. Amerika tinginio nepraturtina, durniaus nepramokina ...


Kiti

... . kunigas du kartus pamokslo nesako 65. kunigas du kartus pamokslo nesako ...


Kiti

... , bet meilės žodžius dievas priima 65. naktis be mėnulio kaip širdis ... penkios paros ant šiaudo paguli 165. iš meilės net saldu 166 ...