Posakiai ir sparnuotos frazės

... svetimo trokšta, tas praranda ir savo. Amoris vulnus sanat idem ... ne daug, bet dažnai, dieną ir naktį, kad (valgis) maitintų, o ... Ir iš lūšnelės gali kilti didelis žmogus. Ex oriente lux. Šviesa (ateina ... (Ovidius) Iškęsk ir būk tvirtas! Kada nors šis darbas bus ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... laiką? Darbas. O kas jį neapsakomai ilgina? Tinginystė. – J. V. Gėtė. Kiekviena diena – ... įrodyti, kad jie – ne vidutinybės. – Albertas Kamiu. Viskas laiku ateina ... – G. K. Lichtenbergas. Biblija Viskas turi savo laiką. – Pam., 3,1-8. Airių patarlės Nėra ko ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... mirties pasaulis, kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą. – J. Girnius ... ir prarasti, nei visai nemylėti. – Šv. Augustinas. Jei meilė ateina ... didingiems darbams ir kliudo ... iracionali ir labai svarbi. – Dž. R. Lovelis. Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną ...


Kiti

... nedirbdamas genda 254. valug žmogaus ir darbas 255. valig Jurgio ir kepurė, valig žmogaus ir ... . tokią dieną geras žmogus ir šuns nevarytų 273. tik žemės darbas tėra žmogaus ... žmogus žinotumei ateinantį laiką, nė iškados neturėtumei 660. jei žmogus savo nelaimę ...


Merfio dėsniai

... Viršininkas – tai žmogus, kuris ateina į darbą vėlai, kai jūs ateinate anksti, ir atsiranda ... ir gyvena tam, kad pailsėtų. 2. Mylėk savo lovą, kaip pats save. 3. Ilsėkis dieną ...


Kiti

... uždirbama. 6.Balta višta nupešta, į tvorą įkišta. 7.Be aušros diena neateina. ... Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda. 7.Darbas – laimės šaltinis. 8.Darbas meistrą giria. 9.Darbas ... K 1.Kad ir juodą duoną valgyt, bet savo tėvynėj. 2.Kad ir ...


Kiti

... ne už savo darbo 289. nesigirk tėvo turtais, pasigirk savo darbais 290. nesigirk darbą pradėdamas, pasigirsi jį baigdamas ... darbo nenupirksi 1084. atvažiuoja jaunamartė, atsiveža savo darbą 1085. ateina diena, atsineša su savim ir darbą 1086 ...


Kiti

... darbais, o ne žodžiais 137. laimėje draugų nestinga 138. laimėj užmiršta ir ... ateina, ateina riebi ir dargi dvi, o kai laimė – liesa ir ... diena nelaimėmis 238. iš to visiems baimė, bet viršininkui ...


Kiti

... proto sau įdėsi, su kvailiu – ir savo prarasi 59. su protingu ... neprotingiems darbams ir trumpo amžiaus per daug, ir ilgo nepakanka 175. nepasikliauk savo protu ... ir proto neįgavęs 453. atsargumas – proto dėdė 454. ateina į protą kaip žirafai trečią dieną ...


Kiti

... taupyk pinigą juodai dienai 95. tau ... savo nagais ir vartok tais pinigais 140. pristojo kaip piktas pinigas 141. pririšk ... ateinant kvailių ir jų pinigų 398. karalius žemės nedirba ... ir juodą darbą pinigas padaro baltą 468. ir Amerikoje pinigų nieks nemėto 469. ir ...