Kiti

... žmogaus draugas 298. šunobelė – ne medis, ožka – ne gyvulys, o merga su vaiku – ne žmogus ... Dievas neduoda, to žmogus nepasiims 568. knygos ir laikraščiai – tai kasdieninis žmogaus draugas ... žmogų pataiso 589. katė žmogui ne draugas 590. kąsniu duonos žmogus ...


Kiti

... neskaityk, Viešpats suskaitys. 50.Draugai, kol atskirai pinigai. 51.Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi. 52.Draugą nelaimėje pažinsi. 53.Draugų prie stikliuko netrūksta ... . 35.Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas. 36.Liuosybės ...


Kiti

... nesaugos, tu turi jį saugot 184. pinigas sutaupytas – tai draugas ... nepameta 283. neturi taukų – nekepk blynų, neturi pinigų – nesiženyk 284. neturi pinigų, nesiženyk 285. neturi pinigų, neik nei ... skaityti 335. litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas 336. liko ...


Kiti

... , visas turtas kišenėj 14. vienas geras draugas – didelis ... . pirmas draugasneturtas 148. pinigus moka ne turtingas, bet ... . neteisus turtas neskalsus 178. neteisus grašis neina į kaupą 179. nešykštusneturtingas, nedosnusnegarsingas 180. nesvarbu ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ne piniguose, bet jų kiekyje. Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas ... nei pinigai mokėti. Neša pinigus kaip aitvaras. Netikrus pinigus padaro žmonės, netikrus žmones padaro pinigai. Netriesk ...


Kiti

... 65. nepaminėta ne pakalba 66. neminėta nepakalba 67. neklausyk to, kuris daug kalba 68. nekalba kaip ... . ne gerai kalbąs, bet gerai darąs yra už gerą laikomas 73. ne draugas, kas už dviejų stalų sėdi, dvi kalbas kalba 74. namuose neturi nei ...


Kiti

... draugasneturtas 73. pinigų turi – draugų šimtai, kai badu dvesi – vieno nerasi ... 205. draugas tau mielas, kai jo vežimas cielas 206. draugas ne draugas – lipk iš vežimo 207. draugas ir vynas – kuo senesnis, tuo geresnis 208. draugas ...


Merfio dėsniai

... neturi draugų: jo neapgausi. Patikimas draugas tas, kuris neturi galimybės palikti tave bėdoje. Miręs draugas neišduos ... vakarienę priešui, tai niekas neliks nevalgęs. Geriau protingas priešas, negu kvailas draugas. Ko neturi ...


Tostai draugams

Tu esi draugas, Nepaprastas draugas, Kuriuo aš galiu pasitikėti ir mylėti, Nepamiršiu tavęs, Nes Tu tikras mano draugas.


Sveikinimai draugams

Tu esi draugas, Nepaprastas draugas, Kuriuo aš galiu pasitikėti ir mylėti, Nepamiršiu tavęs, Nes Tu tikras mano draugas.