Posakiai ir sparnuotos frazės

... Grožis tėra laimės pažadas. – Stendalis. Grožis – trumpalaikė tironija. – Sokratas. Grožis turi jėgos ir talentą raminti širdis ... Nepaprastas grožis ir ... širdimi ir keturiasdešimties metų bus mažai. Ukrainiečių patarlės Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

Ne veltui rožė - meilės gėlė. Jausmai - tai visas tas spygliuotas krūmas ir pačią saulę viliojantys pasakiško grožio žiedai. o Šaknys? Tai protas, be kurio vysta žaluma ir išnyksta grožis, bet tu to nežinai. -- Edmundas Malūkas


Kiti

... nenubiednins 402. pasensta žmogus, pasensta ir protas 403. pasenęs gyvulys nužudomas, žmogus ... , tai pirma atima protą 658. jei žmogus žmoniškas, tai jo ir protas kitoniškas ... ir Dievas pareikaluja, kvailo niekam nereikia 745. gėris – vidinis žmogaus grožis 746 ...


Kiti

... tai ir grožis tinka 134. po laiko ir protas ateina 135. po laiko ir kvailys ... ir protas 242. koks protas, toks ir žmogus 243. koks protas, toks ir zaplotas 244. koks protas ... toks ir protas 253. kokia galia, toks ir protas 254. kokia burna, toks ir protas 255 ...


Kiti

... protas, nors žmogus kuprotas. 37.Gilus vanduo neteka srauniai. 38.Gimti sunku, o mirti ... šviesos. 64.Grožis reikalauja aukų. 65.Gudrybė mokina, gudrybė ir skandina. 66 ... nagais ir vartok tais pinigais. 72.Protas išmintį vedžioja. 73.Protas rankas ir kojas ...


Kiti

... vienas nepadirbsi 39. vieną pusę darbo dirba protas, kitą – rankos 40. vieną dirbti, devynis mislyti 41. vieną darbą dirbk ... į savo darbą nesikišk 327. ne grožis žmogų puošia, o jo darbai 328 ...


Kiti

... Ukrainiečių patarlės ir priežodžiai. Ukrainiečių posakiai. Bažnyčia šalia, ... toli – nueisiu pamažu. Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties. Nuo piktos bobos senėji ... kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis.


Dainų tekstai (žodžiai)

... kaklo. Jo niekas nevaržo, Jo protas atšalęs. Postmodernizmas Ar šitas dekoras ... Jei siekti ranka A…. Aha…. Grožis lobis Įrėmintas Moters kūne Vartykis Draskykis Mozambiko ...