Kiti

... nei kvailas prigaus 8. už gudrų ne gudresnis, už kvailą ne kvailesnis 9. turtus ... gudrus kaip šuo, kvailas kaip asilas 264. gudrus kaip kvailą nuduodamas 265. gudrus ... rankų pakanka 271. gudri vakarėly, kvaila pavakarėly 272. gudraus reikia paieškoti, o kvailys ...


Kiti

... reikalauja aukų. 65.Gudrybė mokina, gudrybė ir skandina. 66.Gudrybė retai kada su ... 67.Gudrybė – tėvas suktybių, o motina – melagystė. 68.Gudrumas proto neatstoja. 69.Gudrumu ... Gudrus kaip lapė. 71.Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas – visados. 72.Gudrus ...


Kiti

... ieško, gudrūs laimę kala 179. kvaili laimės ieško, gudrūs laimę ... ir kvailą žmogų nelaimė gudriu padaro 245. ir ... 253. gudrų nelaimė pamokina, kvailą nuskandina 254. gudriam gudri nelaimė 255. ... daugiau laimėsi 280. durnam laimė, o gudriam Dievas duoda 281. ...


Kiti

... . po laiko ir žydo vaikas gudrus 261. po laiko ir žydas ... 262. po karo ir žydas gudrus 263. po čėso ir žydo ... . po čėso ir žydo ožka gudri 265. po čėso ir žydas ... . gudrus žydas ir Dievą apgauna, o čigonas tik žmogų ant arklio 514. gudrus ...


Kiti

... 390. kvailą pažinsi iš kalbų, gudrų iš darbų 391. kuri šeimininkė ... . gudrus – kai girtis, kvailas – kai darbas dirbti 632. gudri vakarėlin pasprukt, dar gudresnė ... skruzdėlė 839. darbšti kaip bitė, o gudri kaip lapė 840. darbšti kaip ...


Kiti

... . Novelinė pasaka “Gudrus kvailys”: Kitą kartą buvo labai gudri pana. Ji pasakė ... . Buvę trys broliai: du gudriu, o trečias kvailas. Gudrieji broliai nutarė joti pas ... kely špuntą – ir tą į terbelę. Gudrieji broliai galvoja, ką jis čia ...


Kiti

... dviem lotais lengvesnis 40. tas gudrus, kas neturi proto 41. sylos ... rasi laimę 353. gudrus visada su atsarga 354. gudriam protas reikalingas, kvailam ir rankų pakanka 355. gudrė galvon, protas ...


Tostai jauniesiems

... šviesiausiųjų! Dukart du bus penki. – Gudri esi! – atsakė valdovas ir susimąstęs ... klausimą atsakė: – O didysis šache! O gudriausiasgudriausiųjų! Dukart du bus tiek, kiek ...


Kiti

... tam, kad valgytų 110. žmogus gudrus kaip sudegęs skudrus 111. žmogus ... 699. ir kvailą žmogų nelaimė gudriu padaro 700. ir kiaulė, eidama ... dar ir mirusiam uždėt 723. gudrus žydas ir Dievą apgauna, o čigonas ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... lapė-snapė Ir esi labai gudri. Ei, nagi lįsk greičiau čionai ... lapė-snapė Ir esi labai gudri. Ei, kieno ten kyšo uodega ... lapė-snapė Ir esi labai gudri.