Kiti

... , kol prakaitą liejau. 39.Akėti nemėgino, o į lašinius ... tavęs. 93.Ar ilgam šuniui dešra po kaklu? 94.Ar išmano ... , šuns nebereikėtų. 5.Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti ... Papratimas – tai antras prigimimas. 7.Pareik, proteli, namo bent pavalgyti ...


Kiti

... duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 39. vieną pusę darbo dirba ... mano darbas į mane šneka 370. mana roda, tavas darbas 371. man ne palestranto reikia, man darbininko reikia ... toliau eis gerai 928. darbas tavęs nepasiklaus 929. darbas šalčio nesibijo ...


Kiti

... po Ponu Dievu gyvenant 39. viskas praeis, tik Dievo ... mane, Dieve, sutvėrei, o aš tave padirbau 128. tu Dievulio nekliudyk, jis tavęs ... tai ir Dievo reikia, kai gerai, tai Dievo nebereikia 803. kai ... . kad Dievas neima, o velniui nereikia 846. kad Dievas neduos, ...


Kiti

... už pinigus nuo mirties neatsipirksi 39. už pinigus neįkels nei ... reik statyti kitą; pinigų nėra, ponas neduoda, o meldžiantiems špygą rodo 136. reikia ... . kaip tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, ... 563. be pinigų niekas tavęs nematys 564. be pinigų ...


Kiti

... yla ir velnio maiše nenurimsta 39. vyras už velnią gražesnis, ... kaip velnias blauzdas laužtų 435. reikalingas kaip velnias Čenstakavoj 436. ... velnias sėdi 702. mano velnias juodesnis 703. mano burna kaip ... . jau treti metai, kai tavęs velniai su metrikais po ...


Kiti

... , vilkas nėjo ožkos pjauti 39. vanduo mėšlo toli neneša, į ... kalbėti, tai reikia pirma šalto vandens atsigerti 124. su dideliu mandrumu ... 188. pelenams vandens daug nereikia 189. pavasario vanduo teatneša ... vandens 252. negaliu be tavęs apsieiti, kaip jūra be ...


Kiti

... sudarytos tiek iš bereikšmių, nesuprantamų, tiek iš reikšmę turinčių žodžių. ... dainuoja ir gražiai prie tavęs atšokuoja. Kas paims ją, ... sprogo, Ragana – ant stogo. 39. Rieda bilda traukinys, ... 49. En den du paparmani ū Paparmani izarmani en den du… 50. ...


Kiti

... namai pilni gėrybės, tiktai reikia kantrybės 25. namai ne ... 36. mano namai – mano valia, mano vestuvės – mano dalia 37. mano namai – mano tvirtovė 38. kurti namai be šunų, akli langai be vaikų 39 ... iš namų žingsnį – nuo tavęs namai – dešimt 67. ir ...


Kiti

... , surandame ir savąją 36. reikia mokėti laimę laikyti 37. ... , atsiras gentys ir prieteliai 39. prarasta laimė nebesugrįžta 40. ... tai kitur nelaimė atsitūpusi laukia tavęs 56. nieko nepradėsi, nieko ... savo laime patenkinti 113. mandrammandri ir bėda 114. malonu ...