Kiti

... suvaro 81. rudens oras kaip mergos protas 82. Renavoj, būdamas išmintingu ... , bet kas protingas 188. nė mergos proto neturįs 189. mužikas pilkas ... 199. mergos protas trumpas 200. mergos protas kaip vaškas 201. mergos ilgas plaukas ...


Kiti

... , o akelės velnio 227. vedžionė už mergos, o merga velniui už uodegos 228 ... . mergos vaiko negriebs velnias 681. mergos netekėjusios – velnias kasose, o ištekėjusios – rankose 682. mergos ... boba valios 798. ko tu mergos bijai, kad velnio neatboji 799 ...


Kiti

... darbas 44. vesdamas nežiūrėk ant mergos gražumo, tik žiūrėk ant ... darbą, eisiu kaminų krėsti 360. mergos darbas, kunigo pinigai ir ... suvalgysiu 615. ieškok lino aukšto, mergos darbščios 616. ieško kaip ... 1103. ant darbo nė geros mergos neatstoja 1104. ant darbo ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... vodkos Su vodka tipo reik mergos O atvažiavus tipo boba Mums tipo ... (Alio-alio) Nu tipo reik mergos (nu taip, kokios?) Nu tipo ... (Alio-alio) Nu tipo reik mergos (nu taip, kokios?) Nu tipo ... (nėra tokios) Nu tipo reik mergos (nu taip, kokios?) Nu tipo ...


Kiti

... subatoj 360. mergos, žydo ir čigono saugokis 361. mergos vienas rietas, kaip du žydu pliku 362. mergos darbas, kunigo ...


Kiti

... nuslobęs 331. mergos kilmę ir gražumą pinigai padidina 332. mergos darbas, kunigo ... pačios, bet pinigų 474. ieškok mergos, o ne pinigų 475. ieško ilgo ...


Kiti

... beturtis žyvijas 223. kunigo turtas, mergos kraitis vienodu keliu nueina 224 ... – sveiką žmoną 316. bijok vienturtės mergos – išpestyta 317. bijok šunies ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... mergos man geriau nei tie kalnai, Už jas geriau nebent tik mergos ...


Linksmi SMS

Išgerkime kol stovi... Butelis ant stalo. Ir kol mergos duoda... Išgert ligi galo.


Mįslės

Jūrų mergos, šilkų kasos, vokiškai šneka. (Meldai)