Patarlės ir priežodžiai

klebinėjo, klebinėjo, o apie duoną neminėjo


Patarlės ir priežodžiai

kas valgyti nori, apie duoną ir šneka


Patarlės ir priežodžiai

alkanas kūnas apie duoną mąsto


Patarlės ir priežodžiai

alkanas kūmas apie duoną mąsto


Kiti

... patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir rasi 2. verkia duona tinginio valgoma 3. duoną ... apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto 1085. alkanam ir juoda duona skani 1086. alkanam ir duona ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... vaikus išmokina 500. kareivio duona kruvina, tinginio duona – purvina, o darbininko – balta 501 ... . duoną taupyk rytojui, ne darbą 752. duona gardi, bet darbas negardus 753. duona ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų 458. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų ... . ne viena duona žmogus gyvena 464. ne vien duona žmogus gyvas 465 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie tinginius. 1. žemdirbys – į laukus, tinginys – ... tinginio valgoma 6. verkia duonaitė, dykai valgoma 7. verkia duona, tinginio valgoma 8. ... duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu 186. kareivio duona kruvina, tinginio duona ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... . duona – tai motutė, vanduo – tai sesutė 432. duona – motušė, vanduo – tėtušis 433. duona ir vanduo – geriausias valgis 434. duona ir ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... , ale protingas 170. neturtingas ir duoną plonai riekia 171. neturtas skystą ... meluoti 298. garbė rūpi turtingam, duona – alkanam 299. gal aitvarą turi ...