Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... . gyvenkim, kaip broliai, rokuokimės, kaip žydai 508. gyvenkim kaip broliai, rokuokimės kaip žydai 509. gyvenkim broliškai, rokundą veskim ...


Kiti

... liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 2. žilas plaukas tau ... draugais, atsargus su visais 226. brolių meilė yra sidabras, o draugų – ... draugas 247. atskirai gyventi – su broliais draugauti, drauge gyventi – su marčiomis ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... 18. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 19. žmogus žičlyvas 20. žmogus ... ponui, nei žydui 869. brolis broliui nelygus 870. broli broli, mačiau karalių – ogi panašus ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... , tik moterų nutęsamas 23. vyriausiam broliui darbai, jauniausiam – turtai 24. vyrams ... kalbos – karvelis, pažiūri darbą – vilko brolis (dėdė) 260. pakark šunį margą ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... turi saujoj 481. piršlys – velnio brolis 482. pirmutinis vedimas nuo dievo ... uodegos laikė 688. melagis – velnio brolis 689. medžiotojams ne Dievas padeda ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... – ne brolis 127. šimtas litų – ne pinigai, mužikas – ne brolis 128. šimtą ... – vėjo brolis 209. pinigas – slidus daiktas 210. pinigas – ne brolis 211. pinigas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... neturtingos, o visą svietą maitina 9. vyriausiam broliui darbai, jauniausiam – turtai 10. vogdamas ... žmona vyrui miela, turtinga sesuo – broliui miela 124. svečią vaišindamas turtų ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... turi 982. būk tu nors brolis, bet turėk savo 983. būk ... , kol duonos dar nekepiau 984. broli mano, valgyk duoną savo 985 ... alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto 1085 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą. 1. žmonės, ką kalba, iškalba 2. ... kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias 10 ... 189. kalba – karvelis, darbais – vilko brolis 190. kalba – kaip žlugtą skalbia ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi Dievą ... . kad Dievas duotų rugiams skalselės, broliams spartelės 854. kad Dievas duotų ...