Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie vaikus. Aforizmai apie vaikus. Citatos apie vaikus. Frazės apie vaikus. Gražūs žodžiai apie ... patarlės Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį. Žydų patarlės Mama supranta, ko vaikas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie mamą. Aforizmai apie mamą. Citatos apie mamą. Frazės apie mamą. Gražūs žodžiai apie ... rankose. – O. de Balzakas. Lietuvių patarlės Anytos žodžiai skaudesni už ... patarlės Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį. Žydų patarlės Mama supranta, ko vaikas ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... 266. po bėdai ir žydo vaikai razumni 267. pirkinėja kaip ... Čiužo bitės 689. … kaip čigono vaikas 690. … kaip čigono kelnės ... varažydama 692. … kaip čigonas žydo vaiką 693. … kaip čigonas žydą dangun ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... darbas parodo žmogų 184. rankinis vaikas darbymety – juodas vargas 185. pyragą ... – šuniui 643. greitas darbas – kreivas vaikas 644. greitas darbas – aklas gimsta ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... . vaikas gimsta – Dievas amžių paskiria 90. vaikai, ša, Dievas maiše 91. vaikai – Dievo ... , Dieve, vaikams be motinos augti 497. neduok, Dieve, ubagui vaiką 498. neduok ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... krintant, velnias akmenį pakiša 240. vaikas mergai pirmas nuo Dievo, antras ... . pirktas velnio iššiktas 488. piniguoto vaikai velnio apdabota 489. pinigų kaip ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... valgyti, nekaip badauti 732. geri vaikai tėvų klauso, kas neklauso, valgo ... , vandens – nors prigerk 823. duonininko vaikai, o kerdžiaus karvė visą valią turi ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... atilsis pramaitina žmogaus gyvatą 257. vaiką viena ranka šerk, kita glostyk ... ant žmogaus stačiai, misliji, kad vaikas nevažiuos 654. jeigu pats žmogus ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... vaikams būk stiprus, o giminei turtingas 22. vaikai į turtus, o tėvai į vargus 23. vaikai – brangiausias ... kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... kaip per tvorą 152. piniguoto vaikai velnio apdabota 153. piniguose akių ... pinigų radęs 508. džiaugiasi biednas vaikais, o bagotas pinigais 509. dykai gauti ...