Posakiai ir sparnuotos frazės

... Carum, quod rarum. Brangu, kas reta. Casta ad virum matrona ... optimis contingunt. Kilnūs žmonės turtų retai įsigyja. Dixi et animam ... Aukštos pareigos keičia įpročius, bet retai gera linkme. Ibi semper ... . (Cicero) Visa, kas puiku – reta. Omnis canis in porta ...


Kiti

... žmogus basas būdamas 650. juokdarys retai esti blogu žmogum 651. juokas ... pats suvalgo 755. geras žmogus – retas, piktas – ant kiekvieno žingsnio 756 ... greitai atlyžta 762. geras žmogus – retas, piktas – ant kiekvieno žingsnio 763 ...


Sveikinimai draugams

... nuraudo. Iki pasimatymo - Dangaus ugny. Retai, retai, Mes vienas kitą matome, Bet ...


Kiti

... , susietų kraujo ryšiais. Dabar jau retai kas vartoja senuosius giminystės pavadinimus ... , sūnus, dukra, žentas, marti ir t.t. Retai kas žino, kokiu vardu vyras ...


Kiti

... , gudrybė ir skandina. 66.Gudrybė retai kada su dora vienu keliu ... .Meluot nemeluoju, ale ir teisybę retai kada sakau. 22.Meluoti nemoku ...


Kiti

... . (Medinė troba su šiaudų stogu) Retaplaukis, smailaūsis visus laukus apšokinėja. (Akėčios ... plaukia) Vienas linkt, kitas lyžt, retadantis grybšt ir grybšt. (Šienpjovys, dalgis ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... – krintati į akis Dievo dovana, niekinama retai – tų, kurie jos negavo. – E. Gibonas ... . Nepaprastas grožis ir didelės dorybės retai būna drauge. – F. Petrarka. Savo meile ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... mylinčiojo savybes, – tai, kas jame reta ir išskirtina, todėl ji lengvai ... morale. Kitaip neišvengsi kančios. – A. Kamiu. Retai būna tikra meilė, bet tikra ...


Merfio dėsniai

... bernu, vyras – moterimi. Apgaulinga išvaizda retai būna negraži. Nereikalingi kilogramai kaupiasi ... vinį, tačiau žino kur. Moteris retai atleidžia pavydą ir niekada neatleidžia ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Retas paukštis (lot. Rara avis) retos, ... Iunius Iuvenalis), „Satyrose“ rašęs: „Paukštė reta šiuos kraštuos, panaši į juodąją gulbę ...