Kiti

... . šuo parijęs piktas, o žmogus – nevalgęs 294. šuo loja, o žmogus važiuoja 295. šuo ir žmogus nesiraukę įkanda 296. šuo gyvą ... žmogelis 368. prastam žmogui visuomet ir sesuo prasta 369. prašmatniausias žmogus išeina ...


Kiti

... mirsiąs. 13.Darbus žmogus visuomet ras darbą. 14.Darydamas ... be vaisiaus. 8.Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį nuneš. 9.Ilgos kalbos ... išverčia vežimą. 23.Ir šuo kariamas pripranta. 24.Ir ... neatsisėsi. 24.Vienu užpakaliu dešimt suolų neužsėsi. 25.Visą gyvenimą ...


Kiti

... baimės 156. sukasi kaip šuo duonkubily 157. suėsti gyvenimą ... sako kiškis savo vaikui: tu ūsuotas, aš ūsuotas – ieškokiva vedu duonos ... biednos duonos 360. nei šuo, nei kėdelė, nei duonos ... duonos neregėsi 957. darbininkui žmogui visuomet duona su medum 958. ...


Kiti

... kupeta su pakupetaviečiu 29. šuo – geriausias žmogaus draugas 30 ... draugai apleidžia 103. nelaimėje visuomet draugui padėk 104. ... – vienatvė 162. ištikimiausias draugas – šuo 163. išbandytas draugas ... gerai, kada šuo draugas, blogai, kada draugas – šuo 188. ...


Kiti

... nesiremk 125. styrina kaip šuo vandeniu perpiltas 126. stovėdamas ... prišunta 127. sraunus vanduo visuomet švarus 128. šoksi į ugnį – ... vandens 465. bijo kaip šuo vandenio 466. bepig pavandeniui ... ne piemuo 516. akmuo vandenyje visuomet būna šlapias 517. akmuo ...


Kiti

... gaspadorių pavaišins 189. šuo ir ant Dievo loja 190. šuo – Dievo sutvėrimas ... mylėtų 818. kad tau Dievas suotų gerą pačią su vienu dančiu ... 871. kad ant žemės vaikščiotų šuo ir ant pono Dievo lotų ...


Kiti

... kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti 350. kvailiui visuomet atsitinka ... kas ko geidžia, o žydas visuomet pinigų 394. kas ... kad šuo pinigų turėtų, pamazgų nelaktų 417. kad šuo pinigų turėtų, netykotų 418. kad šuo pinigų turėtų – ...


Kiti

... , pasimovė ir jau vesis. O žmoginis šuo, tai matydamas, loja: – Im, im ... ! O kada vedė jau per kiemą, šuo lojo: – Ved, ved, ved, ved, ved! Ponas manė, kad jo šuo tyčia taip loja, – žmogus tai ... savo šuns su levo smarkumu, o šuo nė gero neduoda: – Aš, – sako ...


Vestuviniai sveikinimai

Lakštingaloms suokiant. Paupys. šiltas vasaros vakaras. Ant ... ne gyvos dvasios. Krūmuose lakštingalos suokia... - Meilute, duok! ? papraše jis. - Negaliu ... nepasigailesi manęs? - Neprašyk, negausi. - Lakštingalos suokia... širdis tiesiog alpsta, kaip norisi ...


Vestuviniai tostai

Lakštingaloms suokiant. Paupys. Šiltas vasaros vakaras. Ant ... nė gyvos dvasios. Krūmuose lakštingalos suokia… - Meilute, duok! – papraše jis. - Negaliu ... nepasigailėsi manęs? - Neprašyk, negausi. - Lakštingalos suokia… širdis tiesiog alpsta, kaip norisi ...