Kiti

... 112. velnio perėtas, o velnienės žindytas 113. velnio neštas ir pamestas 114. velnio ... vedė 230. važiuoja kaip velnias peklą uždegęs 231. važiuoja kaip velnias ... važiuoja velnio ratais 390. siračiukas – velnio ratukas 391. šimtas velnių nepavytų 392. šimtas ...


Kiti

... . važiuoja kaip žydas su punduliais 85. važiuoja kaip žydas savais ratais 86. važiuoja kaip žydas nekočioj 87. važiuoja kaip ... maišas 273. pijoko laukas neartas, bet žydas apvilktas 274. perprašo kaip žydas ...


Merfio dėsniai

... 3. Automobilių srautas prieš jus juda lėčiau nei jūs važiuojate. 4. ... važiuojama ilgiausiai. (Variacija: Trumpiausias maršrutas yra ilgiausias atstumas dviejų taškų ... autoserviso patikrinimo automobilis važiuoja blogiau. Automobilio remontas kainuoja nurodytą ...


Kiti

... tas mano, kas kalba, tas prasimano 98. kas tyli, tas mano, kas kalba, tas ... tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys 103. kas mažai žino, tas daug kalba 104. kas kalba, lai kalba, o mes važiuojam ... kulniuoja, pikta kalba karietoj važiuoja 236. du durniai ir ...


Kiti

... . šuo parijęs piktas, o žmogus – nevalgęs 294. šuo loja, o žmogus važiuoja 295. šuo ... nežemina 653. juk ir tėvas važiuoja ant žmogaus stačiai, misliji, kad ... žmogus bagotas, dirbo šakes lopetas arielkos norėdamas 857. buvo žmogus bagotas – numirė vyžotas 858 ...


Kiti

... . nuo valgio pilvotas, nuo darbo kuprotas 270. nuo putros pilvotas, nuo darbo kuprotas 271 ... nuskambės 1035. blogas darbas zovada važiuoja, o geras – iš lengvo žingsniuoja 1036 ... 1083. auksu darbo nenupirksi 1084. atvažiuoja jaunamartė, atsiveža savo darbą 1085 ...


Kiti

... veltui duonelės nevalgysi 50. važiuoja Amerikon baltos duonos, nes ... kiškis savo vaikui: tu ūsuotas, aš ūsuotas – ieškokiva vedu duonos ... 310. Ona gera žmona: atvažiuoja su duona 311. Ona ... bus pasotintas duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu 545 ...


Kiti

... , tas daugiaus turi pinigų kaip razumo 379. kas turi pinigų, traukiniu važiuoja 380. kas turi pinigų, tas turi proto 381 ... , tas, sulaukęs senatvės, šunies būdoj nakvoja 386. kas piniguotas, tas raguotas 387. kas piniguose, tas ...


Kiti

... pienuotas lūpas aplaižo, o tas, kuris kruvinas apšluosto 114. ne tas draugas, katras pienuotas lūpas aplaižo, o tas, katras kruvinas apšluosto 115. ne tas brolis, katras pienuotas ... : vienas pėsčias vaikščioja, kitasvažiuoja 134. kokių draugų ...


Kiti

... tokiu, kotas į kotą. 26.Abu labu tokiu – toks jojamas, toks važiuojamas. 27 ... . 34.Aitvaro atneštas turtas dažnai ašarom pavirsta. 35.Aitvaro nešiotas – ne rėčiu sijotas. 36 ... .Girtavimas – visų ydų motina. 47.Girtaspiktas lyg raganos piršlys. 48.Gyvais ...