Anekdotai

... , ar teisybė, kad Černobylio avarija nieko blogo žmonėms nepadarė? - Teisybė, anūkėle, teisybė, - sako ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... laukei visai ne manęs Karti teisybė staiga tartum virvėm užgniaužė man ... laukei visai ne manęs Karti teisybė staiga tartum virvėm užgniaužė man ... laukei visai ne manęs Karti teisybė staiga tartum virvėm užgniaužė man ...


Kiti

TEISYBĘ Kartą kregždutė su savo mažyliais ... mažylę. Tad pakelkime taurę už teisybę ir tiesą, kokia karti ji ...


Kiti

teisybę Užaugino kartą žmogus du sūnus. ... dalintume ne lygiomis dalimis, o pagal teisybę ir supratimą bei susitarimą!..


Linksmi SMS

TEISYBĖS KALNAS Yra toks Teisybės kalnas - jei žmogus, stovėdamas ant ...


Patarlės ir priežodžiai

yra teisybės tik vardas, bet teisybės nėr


Kiti

... – per langą 873. duona pečiuje, o teisybė kišenėje 874. duoną pakepęs, nevarstyk ... valdyk 914. duoną druską ėsk, teisybę į akis rėžk 915. duona dar ...


Kiti

... gadynę pas žydą ir čigoną teisybę rasi 203. seno žydo neapgausi ... kaip velnias žydą 334. nerasi teisybės pas žydą 335. nėra jomarko ...


Kiti

... velnias žino, ką kalba 22. teisybė pati už save kalba 23 ... 26. tas gerai kalba, kas teisybę sako 27. susimato, bet nesusikalba ...


Kiti

... ir pats velnias neįvarytų 312. teisybė taip, kaip šikšnosparnis velnio paukštis ... . pekla sudegė, velniai kojas sudaužė – teisybės nebėr ant svieto 512. pekla ...