Kiti

Už teisybę
Užaugino kartą žmogus du sūnus. Jausdamas artėjančią mirtį, jis pasikvietė abu sūnus ir liepė jiems visą turtą pasidalinti perpus. Kai tėvas numirė, sūnūs ilgai nesugalvojo, kaip teisingai pasidalinti turtą į dvi lygias dalis. Tada pagalbos jie kreipėsi į kaimyną.
O kaip liepė jums tėvas dalintis turtą? perklausė kaimynas.
Liepė pasidalinti viską perpus...
Tai ir dalinkit viską perpus...
Paklausė neišmanėliai broliai kaimyno ir viską padalino pusiau: į dvi lygias dalis sudaužė indus, supjaustė baldus, išpjovė gyvulius, sudraskė drabužius: po pusę švarko, po pusę kelnių...
Ir liko broliai be jokio turto...
Tad pakelkime taurę už tai, kad visada turtą dalintume ne lygiomis dalimis, o pagal teisybę ir supratimą bei susitarimą!..