Kiti

... tinginys duonos nevalgo 49. tinginys duoną išsivaiko 50. tinginys du sykiu daro 51. tinginys ... tinginys – vežiman 236. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 237. darbštus – į darbą, tinginys ...


Kiti

... tinginystė gėda, o ne darbas 83. tinginys sau, darbininkas kitam 84. tinginys ... , juodos kojos – tinginys 541. juodos kojos – tinginys, juodos rankos – ... , tinginys – vežiman 832. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 833. darbštus – į darbą, tinginys ...


Kiti

... nevalgo 96. tinginys duonos nevalgo 97. tinginys duoną išsivaiko 98. ... 954. darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina 955. darbščiam ... 960. darbininkas duoną gamina, tinginys badą augina 961. darbas – ... valgo 1023. baltos duonos tinginys nevalgo 1024. baltom ...


Kiti

... ir pabaigos. Pasaka-legenda “Tinginys bernas ir darbšti merga”: ... Tas bernas buvo baisus tinginys ir tingėjo net pasikelt, ... – Tai kaipgi šitaip: anas toks tinginys, o merga darbšti ir apsives! – ... – sako Dievas. – Anas apsigimęs tinginys, tai badu numirs, o kai ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Tinginys – Studija Sustojo laikas, o ką ... savo naktyje Tu esi juk tinginys Tai kiekvienas pasakys -Jau ... jė jė Priedainis: Prisipažink – esi tinginys Tau laikas pasikeisti Jau ... pažiūrėsime Priedainis 2 kart. Nebūk gyvenime tinginys Ir laimės nepramiegok Juk ...


Kiti

... duonos nepelno. 6.Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda. 7.Darbas – laimės šaltinis ... kaip avinas. 23.Tinginys ir kelią koja rodo. 24.Tinginys tingi, girtuoklis ...


Tostai apie moteris

... Gyveno kartą tinginys ir niekaip nenorėjo dirbti. Kartą ... po senovei. Pagaliau atvedė trečią – tinginys nei piršto nepajudino. – Tai ko ... moterys vieno vyro nepramaitins? – atsako tinginys. Tad išgerkime už dirbančias moteris!


Kiti

... kalba tik šikt veda 20. tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia ... bėk 102. kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys 103 ...


Kiti

... – ponas 11. tinginys guli, ale išmintį turi 12. tinginys gali, ale išmintingas ...


Kiti

... 482. ne darbas žmogų lenkia, o tinginystė ir vargas 483. ne auksas ... nesuterlioja 842. darbas žmogų gražina, tinginystė – juodina 843. darbas žmogų aukština ...