Vestuviniai sveikinimai

Augo ąžuolėlis Augo girioj ąžuolėlis, Augo girioj ąžuolėlis, Augo girioj ąžuolėlis, Pas tėvelį sūnaitėlis. Rūpinosi tėvužėlis, Rūpinosi tėvužėlis, Rūpinosi tėvužėlis, Kad jo mažas sūnaitėlis. Nesirūpink, tėvužėli, Nesirūpink, tėvužėli, Nesirūpink, ...


Vestuviniai sveikinimai

Augo sode klevelis Augo sode klevelis, Augo sode žaliasai, Po tuo klevu, po žaliuoju, Gul bernelis jaunasai. Nepapūski, vėjeli, Nepapūski, šiaurasai, Nepajudink klevo šaką, Nepabudink bernelio. Ir papūtė vėjelis, Ir papūtė šiaurasai, Pajudino klevo šaką, ...


Vestuviniai sveikinimai

Bijūnelis žalias Bijūnelis žalias, Bijūnėlis gražus, Bijūnėlio žali lapai, Raudoni žiedeliai. Bijūnėlį lenkiau, Gražų žiedą skyniau, Gražiais žiedais bijūnėlio Galvelę dabinau. Einu per kiemelį Į rūtų darželį Ir sutikau bernužėlį Vyšnelių sodely. ...


Vestuviniai sveikinimai

Ant kalno karklai siūbavo Ant kalno karklai siūbavo, Ant kalno karklai siūbavo, Pakalnėj vanduo liūliavo, Liūliavo liūliavo. Tenai vaikščiojo mergelė, Ten vaikščiojo mergužėlė, Balta graži lelijėlė, Lelija lelija. Štai ir atjojo bernelis, Ir atjojo ...


Vestuviniai sveikinimai

Eisim, broleliai, namo namo Eisim, broleliai, namo namo, Jaunieji broleliai, namo namo, Rasim tėvelį belaukiantį, Rankoje dirželį belaikantį. Eisim, seselės, namo namo, Jaunosios seselės, namo namo. Rasim močiutę belaukiančią, Rankoje rykštelę belaikančią ...


Vestuviniai sveikinimai

Kai aš turėjau kaime mergelę Kai aš turėjau kaime mergelę, Ėjau lankyti kas vakarėlis, Oily oilylia, oily oilylia, Ėjau lankyti kas vakarėlis. Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau, Prikelt mergelės aš negalėjau, Oily oilylia, oily oilylia, Prikelt mergelės aš ...


Vestuviniai sveikinimai

Barė mane močiutė Barė mane močiutė, Barė mane senoji, Kam apleidau darželį, Pamylėjau bernelį. Nebark manęs, močiute, Nebark manęs, senoji: Man darželis laikinai, Bernužėlis - amžinai. Barė mane tėvelis, Barė mane senasai, Kam apleidau žirgelį, Pamylėjau ...


Vestuviniai sveikinimai

Saulutė nusileido Saulutė nusileido, Mėnulis užtekėjo, Jauna graži mergelė Pro langelį žiūrėjo. Ko sėdi prie langelio, Ko rymai ant rankelių, Ko neini į darželį Skinti žalių rūtelių? Nei man rūtelės skinti, Nei vainikėlis pinti, Man dieną naktį rūpi, Kaip ...


Vestuviniai sveikinimai

Oi, laukiau laukiau Oi, laukiau laukiau Šventos dienelės Labai pasiilgau Savo mergelės. O kai sulaukiau Subatvakarėlio, Sėdau ant žirgelio, Jojau pas mergelę. - Oi tu berneli, Kaipgi tu atjojai, Tamsiojoj naktelėj Ar nebijojai? - Nebuvo laiko Kada bijoti: ...


Vestuviniai sveikinimai

Žveng žirgelis lankoj Žveng žirgelis lankoj, juodbėrėlis lankoj, Žiūri mano mergužėlė Prasivėrus langą. Mergužėle mano, Lelijėle mano, Ar tu žiūri, ar nežiūri Tu nebūsi mano. Bernužėli mano, Dobilėli mano, Kur tie žodžiai, tie mielieji, Ką kalbėjom abu? ...