Vestuviniai sveikinimai

Augo ąžuolėlis

Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitėlis.

Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitėlis.

Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,
Užaugs tavo sūnaitėlis.

Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis
Bus Lietuvos kareivėlis.

Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man tik reikia artojėlio.

Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nebus geras artojėlis.

Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Pas močiutę dukružėlė.

Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukružėlė.

Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,
Užaugs tavo dukružėlė.

Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Bus Lietuvos šokėjėlė.

Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man tik reikia audėjėlės.

Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nebus gera audėjėlė.