Vestuviniai sveikinimai

Kai aš turėjau kaime mergelę

Kai aš turėjau kaime mergelę,
Ėjau lankyti kas vakarėlis,
Oily oilylia, oily oilylia,
Ėjau lankyti kas vakarėlis.

Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau,
Prikelt mergelės aš negalėjau,
Oily oilylia, oily oilylia,
Prikelt mergelės aš negalėjau.

Mergele mano, ko tu tylėjai,
Gal įsileidus kitą turėjai,
Oily oilylia, oily oilylia,
Gal įsileidus kitą turėjai?

Nei įsileidus kitą turėjau
Nuvargus buvau, miego norėjau,
Oily oilylia, oily oilylia,
Nuvargus buvau, miego norėjau.

Aš atsikėliau anksti rytelį
Radau pramintą sode takelį,
Oily oilylia, oily oilylia,
Radau pramintą sode takelį.

Radau pramintą sode takelį
Žinau, kad buvo mano bernelis,
Oily oilylia, oily oilylia,
Žinau, kad buvo mano bernelis.

Žinau, kad buvo mano bernelis,
Kad man atnešė aukso žiedelį,
Oily oilylia, oily oilylia,
Kad man atnešė aukso žiedelį.