Kiti

... atsirado 21. vaikams būk stiprus, o giminei turtingas 22. vaikai į ... jo atsitrauk 129. su stipresniu nesigrumk, su turtingesniu nesipešk ... Jis myli, tam uždėjo 228. kots burtas, ale mažas ... bet žydą praturtino 321. begeisdamas stiklelio, prarasi turtelį 322. bėdoj ...


Kiti

... taip, kad kitam kartui liktų 228. riek duoną su peiliu ... duonelė, kad ir juoda, bet stiprybės duoda 827. duonelė – ne ... duona, kad ir juoda, bet stiprybės duoda 838. duona, druska, ... 842. duona – sunkus darbas, druska – stiprumas, vynas – gerai tarpais būna ...


Kiti

... 182. geras draugas prie stikliuko, o kai bėda, tai nurūko ... draugystė – vargystė 192. draugystė kaip stiklas, sumuši – neatitaisysi 193. draugystė – ... gyventi 194. draugų prie stikliuko netrūks 195. draugų niekad ... bet greit ir apleidi 228. blogi draugai prie gero ...


Kiti

... , jog dievo darbai yra stipresni už darbus žmonių 180. ... . pradėti darbas, toliau niekai 228. pradėtą darbą užbaik 229. ... nereikalingą darbą 565. išdidumas stiprų žmogų priverčia prie darbo ... . duona – sunkus darbas, druska – stiprumas, vynas – gerai tarpais būna ...


Kiti

... kaip žydas už vierą 177. stiprus kaip žydo terba 178. stengiasi ... . rizikavoja kaip žydas į škalą persti 228. riogso kaip žydai patamsy per ... pelkėj degtų 322. nors arklys stips, bet žydas iš vežimo nelips ...


Kiti

... protingas pralįs, ten kvailas nuklimps 228. kur buvai, kai protą dalijo ... plaukuotu peštis 377. gera būti stipriam, bet geriau būti protingam 378. gera būti stipriam, bet dar geriau protingam 379 ...


Kiti

... visais 86. žmogus kietybės titnago, stiprybės ąžuolo ir tvermės plieno 87 ... 227. visą gyvenimą žmogus mokaisi 228. vietoj ir medis supūva ir ... iš visų pusių 672. išdidumas stiprų žmogų priverčia prie darbo 673 ...


Kiti

... Dievu nesibarsi, su ponu nepasitarsi 228. su Dievu nesibarsi 229. su ... rodo, jog dievo darbai yra stipresni už darbus žmonių 278. raus ...


Kiti

... 227. nežinodamas gylio nelįsk vandenin 228. nevandravęs ne gizelis 229. neuždek ... neprisidiengsi, vandeniu nepasiremsi 484. audra stiklinėje vandens 485. atsilygino už gera ...


Kiti

... – mano žabangai 175. laimė – kaip stiklas: greit susikulia 176. laimė – garai ... būti laimingas, apsivilk laimės marškinius 228. jeigu nelaimė žmogui skersai kelio ...