Kiti

... 135. šioj gadynėj maža teisybės: bėgantį vandenį apsuka 136. sieto vandens nepripilsi 137. semti rėčiu vandenį 138. sėlenai nedaug vandens reikia 139 ...


Kiti

... 132. laimės ieškos, o vargas paskui sekios 133. laimės į paklodę nesuriši 134. laimės beieškant, vargą atrandi 135. ... dyselio 136. laimėjimai pasiekiami darbais, o ne žodžiais 137. laimėje draugų nestinga 138. ...


Kiti

... 131. savo pinigus, pasidėjęs ant bambos, sudegink 132. saugokis bylų, turėsi pinigų 133. šaltos rankos – kiba pinigus skaitei 134 ... ir pinigų 137. prova – pinigų krova 138. proto daugiau negu pinigų 139. procevok ...


Kiti

... gaudo 130. kvailas protingo nepamokys 131. kvailas protas visiems juokus daro 132. kvailas ... žudytojas 136. kvailas mintis iš vėjo gaudo 137. kvailas laimės neranda 138. kvailas kvailą mato 139. kvailas kaip ...


Kiti

... 131. priima pagal aprangą, o išleidžia pagal protą 132. prieprotis pikčiau nevalios 133 ... 136. po čėso ir žydas protingas 137. plaukai ilgyn – protas trumpyn 138. plati burna – siauras protas 139. pirmiau ...


Kiti

... – užkluonėmis 130. melagis – tiesiog, teisybė – užkluonėmis 131. labai sunku teisybę atrasti 132. kuris perka vyresnybę, tas parduoda teisybę 133 ... ir teisybė galingesnė 135. kunigo teisybė kaip nakties šviesybė 136. kol ...


Kiti

... 130. velnio batai negirgžda 131. velnio ant kupsto dirbtas 132. velniašūdis su pipirais 133. velnias, ponas ir klebonas – visi lygūs nevidonai 134 ... 136. velnias, įvarytas į bažnyčią, poterių nekalbės 137. velnias žino 138 ...


Kiti

... su tinginiu nesiteisk 134. sodžius dvarui pavydi, beturtis – turtingajam 135. smertis valandas skaito, o žmogus turtus krauna 136. šliubam – ... yra Pondievas palikęs 138. skolos bijosi – turtų nepadarysi 139. širdis duoda, ...


Kiti

... sparnų 132. žmogus be smegenų – mulda 133. žmogus ... 134. žmogus be pinigų durnas 135. žmogus be nusistatymo – tai lepšė 136. žmogus be mokslo mažai tevalioja 137 ... langų 138. žmogus be garbės kaip… 139. žmogus bagotas ...


Kiti

... 130. šūdas tai, o ne darbas 131. su savo roda į svetimus darbus nesikišk 132 ... 134. su malda į dangų, su darbais į peklą 135. su liežuviu darbų nenudirbsi 136 ... 138. su darbu sunku, be darbo nuobodu 139 ... čigonas darban 1130. … kaip buožė iš darbininko 1131. … ...