Anekdotai

... : 1) Jis pratęsė tėvo biznį. 2) Iki 33 metų gyveno su tėvais. 3) Jis buvo ...


Kiti

... žmonės, nuo keturių dešimtų metų ženija velnias 14. žmogus ... 339. su vokiečiais susidėsi, velniui dūšią pažadėsi 340. su velniu vienų metų ... 356. su kipšu vienų metų 357. su kiekvienu žodžiu ... neprasiradau 712. lig trisdešimčiai metų kavalierius pats ženijas, nuo ...


Kiti

... ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ženija velnias 81. žmogus ... 331. šešėlis žmogaus nepabaidys 332. šešėlis nuo žmogaus neatsilieka 333. seno žmogaus nebeperdirbsi 334 ... 661. jei žmogus iki trisdešimt metų neženotas, o iki keturiasdešimt nebagotas, tai ...


Kiti

... nuoga šikine 174. stumk metus kaip žydas ratus 175. ... 337. nemaustysi kaip žydas pautų 338. nelinguok kaip žydas darakatinuodamas 339. ... kaip trečių metų žydukas 409. koja kaip trečių metų žydukas 410. ... 610. blauzdos kaip trejų metų žydelio 611. bile žydui – ...


Kiti

... neneštų, kad pautienės nemėgtų. 33.Aitvaras visiems darbštiesiems turtus ... nuliūdusių, nuliūdę nemyli juokingų. 33.Liolių raugalas. 34.Lipšni ... – ateina neprašyta. 29.Mirtis metų neklausia. 30.Mirtis visus ... . 30.Negirk marčios be metų. 31.Nei karaliui iš ...


Kiti

... ir Dieviep parašytas 33. vyrams po 70 metų, moterims po ... lauk nelenda 334. pilna burna Dievo žodžio 335. piktam Dievas ... 336. pijokui ir Dievas padeda 337. persikreipęs kaip prūsų dievas 338. ... nepasieksi 582. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o kas ...


Kiti

... 2. yra galvočių ir trejų metų, o kvailių ir šimto metų 3. visi mes esame ... 330. Dievas kvailius myli 331. didžiausi kvailiai: kunigas, ubagas ir kuilis 332. didžia – kvaila, maža – pikta 333 ...


Kiti

... galvų, bet maža proto 197. metų kaip bočio, proto kaip vaiko ... džiaukis protą įgijęs 326. iš metų ir iš proto 327. iš ... 334. ir varna turi savo protą 335. ir tiesus būna kuprotas 336. ir mušimu durniaus galvon proto neįdėsi 337 ...


Kiti

... . norint išmokti darbštumo, reikia trejų metų, norint išmokti tinginiavimo, reikia tik ... darbai 336. naujas darbas – naujas vargas 337. namų namininkė, darbų darbininkė 338. namiškio ... ir tinginys kruta 804. darbymečio metu kad gaspadoriui nerūpi prižiūrėti, tai ...


Kiti

... 331. neturi miltų – duonos nekepk 332. neturi duonos, valgyk pyragą 333 ... 334. neturėti nei kąsnio duonos 335. netrėk duonos – daugiau neturėsi 336. netingėdamas kalėdoti, valgysi duoną kaip pyragą 337 ... duona metu, jis ...