Kiti

... , o duona dar gardesnė 240. pyragas – ne duona, ... 401. miesto duonelės pokas gardesnis 402. miesto duona karti 403 ... 404. mielas svečias, ale brangi duona 405. miegas ne tešla, duonos neiškepsi 406 ... . duona, druska – balamustva 840. duona – viešnia, veršiai – ...


Kiti

... atidaro 401. nuo Dievo rykštės neišbėgsi 402. nuo Dievo rankos nepasislėpsi 403. nuo Dievo nepasislėpsi 404. nuo Dievo nepabėgsi 405. nuo Dievo nė Amerikoj nepasikavosi 406. ...


Kiti

... žydas 401. kur vergija, ten žydija 402. ... 404. krokščia kaip žydo plaučiai 405. kratosi kaip žydas griekus prieš neštinę 406. koks žydelis, toks ir kromelis 407. koks jomarkas be žydų? 408. koja, kaip trečių metų žydukas 409 ...


Kiti

... mazgojo 401. gilus vanduo srauniai bėga 402. gilus vanduo neteka srauniai 403. gilus vanduo neteka srauniai 404. gilus šulinėlis – tyras vandenėlis 405. gilus ... vandenėlis 406. giliam agume prastas vanduo 407. gilaus šulinio vanduo gardus 408. ...


Kiti

... tam ir teisybė 400. kalba kaip už pinigus 401. kaip tu ... padirbau 402. kaip šikinėn pinigus 403. kaip ant vėjo pinigus barsto 404. kai seimas susėda, visus pinigus suėda 405. kai ... į vienybę, padaro didelę galybę 409. kai norėjau pinigų gauti, ...


Kiti

... 401. Dievas atėmė protą ir davė žmoną 402. didžiausia nelaimė – neturėti proto 403. didumas kaip jaučio, o protas kaip avino 404. didelis pilvu, mažas protu 405 ...


Kiti

... nesmagu 401. senam pečiuj velniai kūrena 402. senam krosnį velnias kūrena 403. senai ... kabinsis 405. šėlsta kaip velnias arduose 406. sėdo kaip velnia į pipirus 407. sėdi kaip velnių karalius 408. sėdi kaip velnias užpečkėje 409. sėdi ...


Kiti

... 400. paukščio raiba plunksnelė, žmogaus dar margesnis gyvenimas 401. pasninkas žmogaus nenubiednins 402. pasensta žmogus, pasensta ir protas 403 ...


Kiti

... gauna 403. kožnas darbas su galu 404. kožnas darbas reikalingas atsidėjimo 405. kožnam savo darbas meilus 406. kombainas atėjo, darbo diena sutrumpėjo 407 ...


Kiti

... 39.Akėti nemėgino, o į lašinius įsismagino. 40.Akių neatvėrei, atversi kišenę. ... perša – velnias šliūbą duoda. 40.Brangi žuvis nenardo visų ... 39.Ginčai akli, ginčai kurti. 40.Ginčais proto neįrodysi. 41. ... . 39.Mokslas pinigai moka. 40.Mokslo šaknys karčios, bet ...