Apie Užgavėnes

... karnavalininkų lydima baidyklė, vadinama More, apie Raseinius – Koirė. Žemaitijoje ji ... baimės, jie bijodavo net mažiausio šešėlio, bildesio, krepštėjimo, šnabždesio. Laukdavo ... ginčai buvo ne tik apie pasninką, o ir apie kasdieninę buitį, tinginius, ...


Kiti

... Trakuose ir Žemaitijoje, išgirdo apie Palangos mergelę Birutę, ... medžioti. Gegutė senovėje buvusi seselė devynių brolelių Kukaičių. ... užmiršo žvejys apie namus ir jo laukiančią motiną, apie ... einant nepamatytų, šermukšnine lazda apie save apsibrėžti ratą ...


Kiti

... krauna 48. žmogus savo šešėlio neperžengs 49. žmogus šaudo, o ... ne žmogus 331. šešėlis žmogaus nepabaidys 332. šešėlis nuo žmogaus neatsilieka ... ne angelas 433. nesigriebk šešėlio ir nepaleisk žmogaus 434 ... medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 474. ne linksmybėje ...


Kiti

... burnoj, velnias šiknoj, o dūšia apie bambą sukasi. 24.Degtinė ... .Ir eina patylomis, kaip šešėlis per šiaudus. 19.Ir ... kotas) graužt, nabašninkų praust. (Apie senmergę). 4.Jaunam ir pelė ... 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj ... . (Lėkštė, šaukštas, pirštai, akys) Dvi seselės per kalnelį nesueina. (Akys) Daili ... mažėjau, saulė sviro – aš didėjau. (Šešėlis) Septynių mylių tiltas, viename gale ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie gyvenimą. Aforizmai apie gyvenimą. Citatos apie gyvenimą. Frazės apie gyvenimą. Gražūs žodžiai apie gyvenimą. Mintys apie gyvenimą. Sentencijos apie ... reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių ...


Kiti

... pavadintos apibrėžtos funkcijos neturinčios dainos apie šeimos narių ir artimųjų santykius ... Jose kalbama apie gyvenimą tėvų namuose tarp brolių ir seserų, rengimąsi vesti ... šeimos dainų grupelė išsiskiria dainos apie ištekėjusios sesers ir jos brolių santykius ...


Anekdotai

... laiko išeina seselė: - Jūs turit sūnų. Na, apsidžiaugė žmogelis, bet seselė pridejo ... iš kampo į kampą. Vėl pasirodo seselė: -Jūs turit jau ir dukrą ... jau ir apie finansinius sunkumus pradėjo mąstyt... Jau ir seselė pradėjo nepranešinėt ...


Anekdotai

... laiko išeina seselė: - Jūs turit sūnų. Na, apsidžiaugė žmogelis, bet seselė pridejo ... iš kampo į kampą. Vėl pasirodo seselė: -Jūs turit jau ir dukrą ... jau ir apie finansinius sunkumus pradėjo mąstyt... Jau ir seselė pradėjo nepranešinėt ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie moteris. Aforizmai apie moteris. Citatos apie moteris. Frazės apie moteris. Gražūs žodžiai apie moteris. Mintys apie moteris. Sentencijos apie ... kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra ...