Anekdotai

Sėdi žmogelis ligoninėj, laukia kol žmona pagimdys. Rūko. Nervuojas. Po kiek laiko išeina seselė:
- Jūs turit sūnų.
Na, apsidžiaugė žmogelis, bet seselė pridejo :
-Bet gimdymas dar nesibaigė ...
Toliau pučia dūmus. Vaikšto iš kampo į kampą. Vėl pasirodo seselė:
-Jūs turit jau ir dukrą, bet gimdymas dar nesibaigė...
Dar po dviejų cigarečių pasirodė, kad ir dvynukai atsirado.
Žmogelis jau ir apie finansinius sunkumus pradėjo mąstyt... Jau ir seselė pradėjo nepranešinėt, kol galiausiai, neiškentęs pats pravėrė duris... O ten akušeris stovi, akys dyydelės, dyydelės... ir rėkia :
-GESINKIT ŠVIESĄ, JIE Į ŠVIESĄ ROPOJA!!!