Kiti

... duoną ėsti ir pamatams krėsti 911. duona duoną varo 912. duona duoną uždirba 913. duoną druską valgyk ir liežuvį valdyk 914. duoną ...


Kiti

... ne darbą, o duoną 108. taupyk duoną rytojui, ne ... ė ne duoną valgyt 158. skaniau darbininkui duona, nekaip ... 500. kareivio duona kruvina, tinginio duona – purvina, o darbininko – ... duoną taupyk rytojui, ne darbą 752. duona gardi, bet darbas negardus 753. duona ...


Kiti

... Duona avižainė putra dirsinė. 62.Duona ne marti, kad ir karti. 63.Duona – ne marti; suvalgysi, ir nebėr. 64.Duona už auksą brangesnė. 65.Duoną ... duona – ne badas. 20.Juodos gaspadinės rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona ...


Kiti

... tinginio valgoma 6. verkia duonaitė, dykai valgoma 7. verkia duona, tinginio valgoma 8. ... duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu 186. kareivio duona kruvina, tinginio duona ... nemėgsta 219. duona verkia tinginio valgoma 220. duona artojui, pienas ...


Kiti

... neperlauši, nepažiūrėsi 163. žmogus – ne duona, su ožkulu nesulaužysi ir ... duoną pervalgo, bet duona žmogų 458. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona ... viena duona žmogus gyvena 464. ne vien duona žmogus gyvas ... 836. darbininkui žmogui visuomet duona su medum 837. ...


Kiti

... 430. duona, druska, vandenėlis – tai maskoliaus valgymėlis 431. duona – tai motutė, vanduo – tai sesutė 432. duona – motušė, vanduo – tėtušis 433. duona ir vanduo – geriausias valgis 434. duona ...


Kiti

... šeimininkė vis mane kumščiuoja. (Duoną minko) Ėda kaip arklys, ... iš kaitros – alkanon burnon. (Duona) Yra kalnas, bet ne ... nieko nevalgo, o žmogų maitina. (Duona) Penki vyrai rąstą neša. ... pjausto, o kraujo nei lašo. (Duona) Panešti galima, bet suskaičiuoti ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... laukai Tu mūsų vanduo ir duona Geltona žalia raudona Suklaidinti žmonės ... laukai Tu mūsų vanduo ir duona Geltona žalia raudona Žiūrintys į dangų ... laukai Tu mūsų vanduo ir duona Geltona žalia raudona Mes tavo ... laukai Tu mūsų vanduo ir duona Geltona žalia raudona


Vestuviniai sveikinimai

... vaikai, didžiausia laimė tėvams su duona ir druska pasitikti Dievo palaiminimą ... šauniąją martelę. Priimk, mieloji, šią duoną su druska ir neišleisk iš ... , mieliausioji dukrele, šią druską ir duoną, laikyk ją tvirtai, žiūrėk, kad ...


Kiti

... gera 51. kur duona, ten ir namai 52. kur duona, ten ir kraštas 53. kur dirbi, ten duona, kur ...