Vestuviniai sveikinimai

Brangūs vaikai, didžiausia laimė tėvams su duona ir druska pasitikti Dievo palaiminimą gavusius savo vaikus. Perlaužkite šią duonos riekę, pasidalykite ir žinokite:
Kaip duonos riekę laužiate perpus, Taip teks pasidalyt džiaugsmu ir laime, Pečius suglaudus teks atremt vargus, Kurie užklumpa lyg naktis savaime... Bet kol vienu ritmu dvi širdys plaks, Išsaugot meilę jums jėgų pakaks!
Miela dukra, brangus žente, mes, tėvai, iš visos širdies linkime, kad jūsų šeimos lauktų giedra ir laiminga ateitis, kad namuose visada rusentų jauki židinio ugnelė, krykštautų mūsų vaikaičiai, kad gyvenimo saulės netemdytų nė menkiausias debesėlis...


Tai laimė netikėta auginom šaunų sūnelį, o dabar Dievas siunčia dar ir dukrelę šauniąją martelę. Priimk, mieloji, šią duoną su druska ir neišleisk iš savo rankų, būk gera šeimininkė, paguoda ir užtarėja mums, seniems, ir jūsų vaikučiams mažiems. Tegul tau šeimininkaujant niekad mūsų namuose nepristigs nei duonelės, nei druskelės, nei skanių valgymėlių, nei saldžių gėrimėlių.


Priimk jaunoji, mieliausioji dukrele, šią druską ir duoną, laikyk ją tvirtai, žiūrėk, kad kitur neišeitų, senus ir mažus, šiuose namuose gyvenančius, skaniai valgydink! Būk gera šeimininkė, mylima žmona, rūpestinga motina, meili marti, maloni kaimynė.