Kiti

... vilko – neik į mišką. 28.Bijo kaip velnias kryžiaus. 29.Bijok Dievo! ( ... be obuolių. 2.Eina kaip aitvaras medžių viršūnėmis. 3.Eina lyg namus pardavęs. 4.Einant arti, reikia ... Trankosi kaip velnias po pragarą. 36.Traukinys šikančių nelaukia. 37.Tupi kaip višta ...


Kiti

... kaip žydo litara 153. susidraugavo kaip velnias su senu žydu 154. susiderėjo kaip ... eina kaip žydai į šiulę 561. eina kaip Užgavėnių žydai 562. eina kaip sena žydelka 563. eina kaip ...


Kiti

... , bet apeina žvėrį 36. žmogus turi būti kaip auksas, o ne kaip šiaudas, vėjo ... garbės kaip… 139. žmogus bagotas, tik velnias biednas 140. žmogus bagotas, kaip šuo ... tingus į darbą 319. šneka kaip žmogus, mislija kaip velnias 320. šnapsas ir į peklą ...


Kiti

... kaip pinigų skolinga 118. slidus kaip pinigas 119. skūpuolis pinigus renka, velnias ... . eina per svietą kaip pinigas 504. eina kaip pinigus pametęs 505. eina kaip pinigas iš rankų į rankas 506. eina ir eina kaip ...


Kiti

... , velnias darbą 771. Dievas laiko, velnias darbo nepritruks 772. Dievas dieną, o velnias – darbą ... . darbas gėdos nedaro 964. darbas eina kaip pas Sarpalių: viens pėduoja, du ... , trys į ryklę neša 965. darbas eina kaip pas Sarpalių: viens pėduoja, du ...


Kiti

... kaip velnias lepšes 694. matysi kaip iš velnio išganymą 695. maskolį pereina ... kaip velniašūdžių 865. kaip velnias nuo papo 866. kaip velnias iš ardu 867. kaip velnias į smalą 868. kaip velnias ...


Kiti

... eina ežeru ir vandenio dar ieško 425. einakaip vandeny brenda 426. einakaip šalvis ... kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas 463. bijo kaip višta vandenio 464. bijo kaip velnias švęsto vandens 465. bijo kaip šuo ...


Kiti

... kaip visas laukas 142. kvailas kaip velnias 143. kvailas kaip ubagas 144. kvailas kaip šliurė 145. kvailas kaip ... ateinant kvailių ir jų pinigų 211. kaip pakvailęs 212. kaip durnaropių priėdęs 213. kaip ...


Kiti

... gaspadinė kaip bitelė į namus neša 74. eina kaip meška į bites 75. eik kaip bitė ... , velnias bitininką 80. devyni vilkai vieną bitę pjauna 81. darbšti kaip bitė ... 84. darbininkė kaip bitelė 85. būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė 86 ...


Kiti

... (laimės) 95. nei pats velnias nelaimės, kai klebonas ... praeina 220. kai nelaimė, tai ir kitą pažįsta 221. kai nelaimė ateina, ateina ... gal laimė lėmė, o gal velnias padėjo 275. gal ... nesėjamas dygsta, nelaimė nekviesta ateina 345. … kaip laimėjęs dūšią velnias ...