Kiti

Lietuvių liaudies patarlės apie bites.

1. žirglioja it bites šakume nešdamas
2. vogtos bitės nesiveda
3. vienas nieko nepadarysi, bitės sparnu nepasiriši
4. viena bitė avilin neprineša medaus
5. velnio bitės, velnio ir medus
6. vargstam kaip bitės į aulį/aulyje
7. vargo bitė
8. užtat bitės duoda medaus, kad skaudžiai kanda
9. užsimanė bitė kamanė
10. ūžk, bitele, dobile
11. ūžk, bite, dobile
12. ūžia kaip bitės avily
13. uoga bitė, tegu bus šitie
14. tyli kaip Martynas su bitėmis
15. tavo bitės, mano medus
16. švilpia, ūžia girioj kulkos kaip soden bitelės
17. suvargęs kaip žydo bitė
18. susiriesti į bitę
19. sunkus darbelis, bet saldus vaiselis
20. sukušo it bitės spiesdamos
21. sukasi kaip bitė apie žiedą
22. šūdas bitė, šūdas medus, šūdas buvo, šūdas bus
23. septynios meškos vieną bitę pjovė
24. sekasi kaip žydui su bitėm
25. sek paskui bitę, nuseksi į medų, sek paskui šūdvabalį, nuseksi į šūdą
26. sek paskui bitę – įseksi į medų
27. saulelė šviečia, leidžia bitė spiečių
28. ratuota kaip bitė
29. puola kaip bitės ant medaus
30. ponas – aulys, o mes – jo bitės
31. plėšia kaip meška bites
32. piktos bitės saldų medų neša
33. nuo priešų nei bitės neapsigina
34. noriu šokinėt, kaip bitelė lakinėt
35. nori medų valgyti – turi bites išsikopinėti
36. nežirgliok kaip bitę ant šiaudo nešdamas
37. nesijuok iš nebylių – bitės išskris iš avilių
38. nei tu, bitele, kąsk, nei tu medaus nešk
39. mirė bitės – nėra nė bičiulystės
40. medaus ryžėjai – tavo bitės ir išnyko
41. lyjant bitės nedirba
42. ligi gubos bitės neša medų
43. ligi gubos bitės neša medų
44. kur mūsų nėra, ten bitės medų rezginėm neša
45. kur bitinėlis, ten ir bitelės
46. kulkos dūzgė kaip bitės
47. kokios bitės, toks ir medus
48. ko tavo akys užtinusios – ar bites kopinėjai
49. kas myli bites, tą ir dievas myli
50. kaip Vervelio bitės
51. kaip trutnis bitėse, taip cigonas žmonėse
52. kaip Perkūno Jako bitės
53. kaip bitės iš dobilų lauko
54. kai valgo medų, tai sako: „Dievo bitelės, Dievo bitelės“, o kai bitė įgelia, tada sako: „Velnio bitės, velnio bitės“
55. kai geras medonešis, bitės ir rezginėm medų neša
56. kai bitė spiečių leidžia, tai nekanda
57. kad nuo stogo taukai lašės, kad iš vaško tiltus dirbs ir bitės vilnas kirps, tada aš apsiženysiu
58. kad ir arklio nustojau, ale bitę užmušiau
59. jei bitės įgelt negalėtų, tai nė medaus neturėtų
60. ištižęs, kaip žemaičio bitės
61. išrašė raštelius, kaip bitės korelius
62. išnyko kaip žydo bitės
63. išnyko kaip žydo bitės
64. išnyko kaip bitės be bitino
65. išnyko kaip Ako bitės
66. ir bitės piktos, bet saldų medų neša
67. ir bitės dobile susipjauna
68. ir bitelė savo namelius gina
69. ir bitė skriaudžiama gelia
70. ir bitė savo namelį gina
71. guža velnių bitės, kur Dievo medus
72. gražus avilys, bet neaišku, kas jo vidury – bitės ar širšės
73. gera gaspadinė kaip bitelė į namus neša
74. eina kaip meška į bites
75. eik kaip bitė – nei galvos nepakelk
76. dūzgė kulkelės kaip sode bitelės
77. dirbti negalėdamas, bite zvimbi
78. Dievo bitės, Dievo ir medus
79. Dievas davė bites, velnias bitininką
80. devyni vilkai vieną bitę pjauna
81. darbšti kaip bitė, o gudri kaip lapė
82. darbšti kaip bitė
83. darbšti bitelė, saldus medelis
84. darbininkė kaip bitelė
85. būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė
86. bitutė, saldų medų nešdama, ir ta supyksta
87. bitės, saldų medų benešdamos, ir tai susipyksta
88. bitės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis
89. bitės saldus medus, bet sunkus darbas
90. bitės kuislais išėjo
91. bitės dobile susiprado imdamos medų, kaip tat žmogus su žmogumi nesusibars
92. bitės be motinos – pražuvę vaikai
93. bitės be motinos – pražuvę vaikai
94. bitelės saldus medelis, bet sunkus darbelis
95. bitele, nei tu man kąsk, nei medaus duok
96. bitė su bite supyksta
97. bitė samanė, kas tave pramanė?
98. bitė pikta, kai darbo neturi, o žmogus – kai per daug turi
99. bitė nuodinga, bet ir daudinga
100. bitė meduj gyvena, ir tai zavadą randa
101. bitė maža, bet skaudžiai gelia
102. bene žydo bitės apniko?
103. be bitino nė bitės negyvens
104. ar bitės, ar avys
105. ar bitė uodegon įgėlė?
106. apspito kaip bitės
107. apsidžiaugė bitėmis širšių lizdą radęs
108. ant visų žolynų bitelės leidžias, bet ne nuo visų medų ima
109. ant kvepiančios gėlės ir bitelė tūpia
110. ant gero žiedo ir bitė sėda