Dainų tekstai (žodžiai)

... ilgai tylėjau, šitos baltos gėlės tau… Ligi ašarų myliu, tuos atodusius ... visus melus. Jūra, žiedlapiu baltu, kojas tau užklot galiu Ligi ašarų myliu ... vilioja šilkas, Dieviški plaukai užkloja tau pečius. Tai ką tu turi ...


Labanakt SMS

Jeigu nemiga kamuoja, blusos kojas tau bučiuoja... Apsiversk ant kito šono, kad ir būtų nemalonu.. Tyliai, tyliai nusipersk ir miegoti prisiversk!... LaBaNaKt ;))


Kiti

... duonos nekepa 109. taupyk ne darbą, o duoną 110. taupyk duoną rytojui, ... – tėtušis 847. duona – badą, bėda kojas taiso 848. duoną vienas ... duona išbėgo per kluoną, košė kojas aunas, duoną vysis 900. ... 1011. be duonos valgysi – ir kojas nušalsi 1012. be duonos ...


Kiti

... kaip vieno kelmo: čia tau matuoja, čia tau meluoja. 15.Abu kopo ... bėda su pinigais. 23.Bėda kojas taiso. 24.Bėda vedus, bėda ... darbe. 16.Geras žodis turi kojas, o piktas – sparnus. 17.Gerbk kitus ... vedžioja. 73.Protas rankas ir kojas vaduoja. 74.Puola kaip bitės ...


Kiti

... 511. pekla sudegė, velniai kojas sudaužė – teisybės nebėr ant ... velniu riešutauti – maišo neteksi 594. neik su velniu riešutaut,neik ... , o su boba riešutauti 598. neik su boba riešutauti, o su velniu ... leisk kiaulę už stalo, ji kojas ant stalo 730. laukuose – ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... mažiukas Afrikoj tau bus ne kas Kam gi tau keliai, pavojai Kur kalnai piktai grūmoja Mėgsti aukštai kelti kojas Saugok kojas ir rankas A-a… Kam gi tau upės ir krantai du žali A-a… Kam gi tau kalvos ...


Kiti

... kamuoja 116. protas rankas ir kojas vaduoja 117. protas protą ... ne kepurėj, o galvoje 120. protas kojas vaduoja 121. protas kaip ... , toks ir protas 255. kojas bėda taiso, o protą randa ... būsi protingas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi turtingas 312. ...


Kiti

... viršuj kunkuliuoja. (Puodas verda) Palyžt – pataukšt. (Šaukštas) Pats joja, o kojos ... dega. (Lempa) Senas senelis visiems kojas bučiuoja. (Slenkstis) Sukas rina ... – neėda, turi kojas – nevaikšto, turi plunksnas – nelekia. (Lova) Tarno nosis taukuota. ( ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... išdžiuvo tavo mintys, Jei pasaulis tau nemielas Tau lieka tiktai, saugot tvirtai ... skiepytis. Paklausyk mano patarimo Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai sveikatą. Užlipk ... Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą! Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai sveikatą!


Kiti

... žiburiu nerasi 24. teisybė, kaip taukai, visuomet ant viršaus pasirodo 25 ... šviesybė 97. pekla sudegė, velniai kojas sudaužė – teisybės nebėr ant svieto ... aplaksčius 137. kol teisybė apsiauna kojas, neteisybė grįžta visus aplaksčius 138 ...