Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie laimę. Aforizmai apie laimę. Citatos apie laimę. Frazės apie laimę. Gražūs žodžiai apie ... Kinų patarlės Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime. Lenkų patarlės Kur širdis, ten ir laimė. Lietuvių patarlės Amžiną bėdą ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... 8. žmonės žiūri į drabužius, o Dievas žiūri į širdį žmogaus 9. žmogus, neklausąs Dievo, žūsta ... – iškentės 195. žmogaus širdis nepasotinama 196. žmogaus širdin neįlysi 197. žmogaus prakaitas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... 40. turtuolio padas auksu pamuštas, o širdis titnagu grįsta 41. turtų nustoję ... dukteries 142. prilipo kaip turtuolio širdis prie pinigų 143. praturtės, kai ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... smagumas darbą dirbti, kaip tas širdies graužimas 316. ne tas geras ... 456. kieno darbščios rankos, to širdis taupi 457. kieno darbai, to ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... duonos neturėtų 143. sūrimas, rūgštimas širdį šveičia, balta duona geležį laužo ... visi randa 398. miežio ragaišis širdį ramina, o avižų duona šikną gadina ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... į drabužius, [kad] gražiausi, o Dievas žiūri į širdį žmogaus, [kad] geriausia 5. žmona ir ... 382. Pabaiske žmonės, gavę tėvą, širdingai sugrįžo prie Dievo 383. oi ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... – pinigai pabiro 124. širdis moters mieruojas pinigais 125. širdis – ne pinigas, ja ... lengviau gali treilioti – dėl to širdis neskauda 281. neturiu pinigų, nebijau ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą. 1. žmonės, ką kalba, iškalba 2. ... kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias 10 ... visad belaisvis 212. iš apstybės širdies kalba burna jo 213. ir ...


Kiti

... liaudies patarlės apie meilę. 1. zgada, meilė ubagų seilė 2. ... 22. šviesa akis džiugina, meilė širdį glamonėja 23. svetys retesnis yra ... meilė sprunka per langą 30. širdies meilė geriausia mokytoja 31. ... 65. naktis be mėnulio kaip širdis be meilės 66. motinos ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių nemoka ... kaip velniuko 714. liežuvis angelo, o širdis velnio 715. liežuvis – tik velniui ...