Kiti

... . su Dievu darban, su velniu smuklėn 360. su čėsu – kaip velnias po Visų šventų vantauti 361. su biesu susigiminiuoti 362. su auksu ... . kol viena pora susideda, velnias devynias poras naginių nuplėšia 785. kol velnias kasose supintas 786. kol užpakalį ...


Kiti

... su Dievu visaip, su ponu niekaip 220. su Dievu sutarties nepadarei 221. su Dievu susirokuosi, o ponui nepasiguosi 222. su Dievu ... skolą tai išmislijo Dievas, o atidavimą velnias ...


Kiti

... tai mada 592. kas su Dievu gyvena, su tokiu žmogum niekur nežūsi 593 ... ė kai velnias, tai velnias 623. kai žmogus žmoniškas, tai ir šūdas kitoniškas ... šuniui neužpuolus, žmogaus nekoliok, gerai nepažinus 981. akis su akim nesueina, o žmogus su žmogum sueina ...


Kiti

... su Dievu pradėk darbą ir su Dievu baik 137. su Dievu darban, su velniu smuklėn 138. su darbu sunku ... darbas šuniui 155. skubos darbą velnias renka 156. skubink su darbu, o ne su ... sutrumpėjo 407. kol tinginys prisirengs, tai darbštusis nuveiks 408. kol dar ...


Kiti

... .Kas su Dievu, ir Dievas su tuo. 35.Kas šuniui uodegą pakeltų, ... toks velnias baisus, kokį jį piešia. 20.Ne toks velnias juodas ... – ne vagystė. 12.Velnias dūšios, o šuva skolos neturi. 13.Velnio neštas ... 31.Visur gražu, tik svetur neramu. 32.Visur tas pats velnias ...


Kiti

... . nei pats velnias nelaimės, kai klebonas bylinės 96. nedoras susiedas – didi nelaimė ... ir mirsi laimės nepakaštavojęs 291. Dievui dėkui, kad tik tokia nelaimė ... pakeliama 311. belaukiant, kol laimę už uodegos sučiupsi, pats iš bado padvėsi ...


Kiti

... neatrišus. Bet gandras neiškentęs atrišo maišą, ir visos gyvatės išgarmėjusios lauk. Kol ... Grįžęs gandras papasakojo ugnį bekūrenančiam Dievui, kas nutiko. Dievas užsirūstinęs ... Jį, betykantį prie durų, pastebėjo velnias ir, nutvėręs smalinę mentę, rėžė ...


Kiti

... kol šuo duoną suėda, tol geras 461. kol šikna piniguos, tai duona dantyse 462. kol ... valgyk, Dievulį garbink 830. duonelė tinginių nemėgsta 831. duonelė susivalgo, rūbai ... o pyragas – svetys 930. duona – basas velnias nepereitų 931. duona – bajorė 932 ...


Kiti

... . kada poterius kalbam, su ponu dievu šnekam 201. kada pinigai ... – kolgi ne bagotas? 215. ilgi liežuviai ir per šiaudą susikalba ... sukčius 223. gražiai kalba, piktai daro 224. gražiai kalba, kol ... neatstoja 228. girtuoklis miega, velnias už jį poterius kalba ...


Kiti

... . tinginiui ir velnias padeda 74. tinginiui ir šiaudus pakelti sunku 75. tinginiui ... virsta 172. kol tinginys prisirengs, tai darbštusis nuveiks 173. kol tinginys pakrutės ... , tinginiui ir šimto maža 223. Dievuli, padėk, tinginy, pabėk 224. Dieve ...