Kiti

... tikrovėje. Buitinė pasaka “Žmogus šuns vietoj”: Kitąsyk, kada baudžiava ... savo kaimyno. Šits, kito šuns neturėdamas, davė į to vietą ... tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, turi ir šuns pareigas pildyt: turi ... . Puolė ponas ant savo šuns su levo smarkumu, o šuo ...


Kiti

... tokią dieną geras žmogus ir šuns nevarytų 273. tik žemės ... žmogų visi įtarinėja 413. nuo šuns lazda, nuo velnio kryžius, ... nelaimės, blogo – džiaugiasi 743. gero šuns akys ir patamsėj piktą ... žegnojasi, žemai kloniojasi 901. bijok šuns iš priekio, arklio iš ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... I’m walking down the street, from sunset to sunrise. And I feel misery ... ’t You feel it too? From sunset to sunrise, tonight I’ll be ... You wanna kiss me. From sunset to sunrise, tonight I’ll be ... You wanna kiss me. From sunset to sunrise, tonight I’ll be ...


Kiti

... mano, valgyk duoną savo 148. šuns liežuvį turėdamas duonos negausi 149 ... nepasiūlys 264. ponaitis, kuris iš šuns duoną atima 265. ponaičiui ir ... ir duona 442. kur rasi šuns būdoj duonos? 443. kur ramu ...


Kiti

... , saldus miegas 119. šuns darbas lot 120. šuns darbas 121. sunkus darbininko ... bijo bado 1089. arklio darbas, šuns ėdalas 1090. arkliai, mulai gaišta ...


Kiti

... namai – pragaro vartai 82. be šuns namai kurti, o be mažų vaikų ... vaikų 90. akli namai be šuns, kurti be gaidžio


Kiti

... . moteriškos protas trimis lotais už šunšūdį lengvesnis 193. moteriškės ilgas rūbas ... . bobos protas trim lotais už šunšūdį lengvesnis 426. blogas įprotis pradžioje ...


Kiti

... sutvėrimas, vilkas – velnio pramanymas 330. šuns balsas pas Dievą, vilko – pas ... į vandenį geležį įkiša 564. nuo šuns lazda, nuo velnio kryžius, nuo ...


Juokingi tostai

... aukščiau. Noriu pasakyti, kad jūsų šuns skalijimas neleidžia man užmigti. Aš ... pranešti, kad aš neturiu jokio šuns. Tenetemdo maži nesusipratimai gerų kaimyninių ...


Anekdotai

-Brangusis, nueik į parduotuvę. -Brangioji, pažiūrėk pro langą, dabar toks oras, kad net šuns neišginsi. -Dieve mano, tai eik be šuns.