Kiti

... nedoro žmogaus ir su šieno vežimu lenkis 451. nedoras žmogus kito dorybės ... pasakyti žmogui 640. kad gaspadorius žinotų, kokią naktį vagys ... žmogų 871. brangus rūbas saugomas, doras žmogus visų gerbiamas 872. ... be uodegos, žmogus be dorybės 954. arklius išvogus ...


Kiti

... Doras gyvenimas labiau kitus moko nekaip geri žodžiai. 46.Dori dorus myli, nedori prie nedorų ... Galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus. 6.Gaspadoriaus akimi gyvuliai tunka. 7.Genys ... nesėsi – duonos neėsi. 26.Nedoras žmogus kitų dorybės neišmokys. 27.Neduok, ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. – ... – F. Nyčė. Pasaulyje mažai padorių moterų, kurioms neįgriso jų dorybė. – F. de Larošfuko. ... valdyti valstybę. – O. de Balzakas. Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai. – V. ...


Kiti

... ragana per tvorą, Ir užmynė pomidorą. Pomidoras sprogo, Ragana – ant stogo. 39 ... . Dorė mirė, Dorė mirė. Ožka spyrė, Kam pataikė, Tas ir mirė. Dorė mirė, Ožka spyrė, O sol farė Ožką barė. Dorė mirė, Karvė ...


Kiti

... kad laimės nėra 24. sunku gaspadoriauti, kad laimės nėra 25. ... nelaimės, kai klebonas bylinės 96. nedoras susiedas – didi nelaimė 97. ... laimės kelią tada atrasi, kada doros keliu vaikščiot paprasi 132. ... 206. kas gražią be doros pačiutę laimėjo, tas svetimiems ...


Kiti

... išreiškiamas griežtas požiūris į žmonių dorą, etines vertybes, siekiama ... temos – mergystės idealizacija, jaunuolių dorybingumo apdainavimas, asketiškumo, santūrumo propagavimas. ... primenamos krikščioniškos priedermės ir dorybės, smerkiamos nuodėmės ir ydos ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... toks pat nuobodus, kaip ir dorybė. – Dž. B. Šo. Grožis privalo būti ... . – R. Tagorė. Nepaprastas grožis ir didelės dorybės retai būna drauge. – F. Petrarka. Savo ... Amžius gaišina grožybę, bet stiprina dorybę. Grožis reikalauja aukų. Turkų patarlės ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... menas neturi savęs niekinti imdamasis nedorovingų siužetų. – Liudvigas van Bethovenas. Tikras ... meno pagrin­das. – Adomas Mickevičius. Dorovės įstatymai — tai ir meno įstatymai ... taškas, kur menas, gamta ir dorovė susilieja. – Š. O. Sent Bevas. Kuo toliau ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... mano esą. – A. Linkolnas. Dorybė sutampa su laime. – Seneka. Dorovė, tiesą sakant, yra ... esant, sulos nėra. Laimingą ir dorą visi myli. Nelaimę sutinki, o pro ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... matrona parendo imperat. (Publilius) Dora žmona, paklusdama vyrui, jį ... verba malorum. Kol gyveni dorai, nesijaudini dėl piktų kalbų. ... deseruit. Kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs. Peritis ... (Nepos) Geriau garbingai mirti, negu nedorai gyventi. Præstat nobis ...