Posakiai ir sparnuotos frazės

Posakiai apie meną. Aforizmai apie meną. Citatos apie meną. Frazės apie meną. Gražūs žodžiai apie meną. Mintys apie meną. Sentencijos apie meną.

 1. Atskleisti meną, o menininką paslėpti – štai meno tikslas. – O. Vaildas.
 2. Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.
 3. Medicina yra tas pats kilniausias iš visų menų. – Hipokratas.
 4. Diletantas žiūri į meną kaip niekdarys – į amatą. – J. V. Gėtė.
 5. Tobulas meno kūrinys – tai kūrinys žmogaus dvasios ir todėl gamtos kūrinys. – J. V. Gėtė.
 6. Į vertingiausius meno kūrinius, matyt, dera kartkarčiais iš naujo pasigilinti, nes jų gelmės neišmatuojamos. – J. V. Gėtė.
 7. Kiekvieno kančioje, emocijoje, aistroje esama meto, kai ji priklauso pačiam žmogui su visu tuo, kas jame labiausiai individualu, nepakartojama, ir meto, kai ji priklauso menui. Tačiau pačioje pradžioje menas bejėgis ką nors su jomis padaryti. Menas – tai nuotolis, kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. Kamiu.
 8. Menas yra arba plagiatas, arba perversmas. – P. Gogenas.
 9. Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja. – T. Manas.
 10. Menas yra jausmo įkūnijimas. – H. Melvilis.
 11. Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. – Ž. Mišlė.
 12. Menas – tai žmonijos sąžinė. – F. Hebelis.
 13. Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. – R. Vagneris.
 14. Meną reikia jausti, o ne suprasti. – R. Gurmonas.
 15. Mokėkite mylėti meną savyje, o ne save mene. – K. Stanislavskis.
 16. Tikras menas aplenkia laiką. – R. Sen Polis.
 17. Pirmasis meno dėsnis: jei neturi ko sakyti, tylėk, jei turi – sakyk ir nemeluok. – R. Rolanas.
 18. Gamta kartais sausoka, bet menas niekad neturi būti sausas. – Deni Didro.
 19. Menas yra tai, kad meno kūrinyje jis nebūtų pastebimas. – Ovidijus.
 20. Muzika, skulptūra, poezija, dailė ir oratoriaus menas nepakenčia vidutinybės. – Žanas de la Briujeras.
 21. Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.
 22. Santūrumas menas turi būti tas pat, kas drovumas meilėje. – Klodas Anri Vatle.
 23. Didis menas neturi savęs niekinti imdamasis nedorovingų siužetų. – Liudvigas van Bethovenas.
 24. Tikras menininkas, labiau už viską mėgstantis meną, niekada nepasitenkina savimi ir stengiasi eiti vis toliau. – Liudvigas van Bethovenas.
 25. Fantazija be proto gimdo pabaisas; jų abiejų sąjunga — tai meno motina ir jo stebuklų šaltinis. – Franciskas Goja.
 26. Taisyklės ir pavyzdžiai žudo genijų ir meną. – Viljamas Hezlitas.
 27. Tikrai nemirtingi meno kūriniai esti prieinami ir teikia malonumo visiems laikams bei tautoms. – Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis.
 28. Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.
 29. Gamtos tiesa negali būti ir niekad nebus meno tiesa. – Onorė de Balzakas.
 30. Įžvelgti tai, kas vyksta staiga nušvitus sąmonei, yra meno pagrin­das. – Adomas Mickevičius.
 31. Dorovės įstatymai — tai ir meno įstatymai. – Robertas Šumanas.
 32. Menas — tai žmonijos sąžinė. – Frydrichas Hebelis.
 33. Mene esmingiausia kaip tik tai, ko kitaip išreikšti neįmanoma. – Žoržas Brakas.
 34. Menas sukurtas tam, kad jaudintų, o mokslas ramina. – Žoržas Brakas.
 35. Yra aukščiausias taškas, kur menas, gamta ir dorovė susilieja. – Š. O. Sent Bevas.
 36. Kuo toliau eis žmonija, tuo menas bus moksliškesnis. – Gustavas Floberas.
 37. Amžinas naujoviškumas — štai kur kiekvieno meno kūrinio pri­valumo matas. – Ralfas Voldas Emersonas.
 38. Menininkas privalo aukotis menui, panašiai kaip bitės, atiduo­dančios gyvybę kartu su savo gyliu. – Ralfas Voldas Emersonas.
 39. Meno savitumas tas, kad jis kartu ir nepasiekiamas, ir visiems prieinamas: jis turi savyje tai, kas kilniausia, ir rodo visiems. – Hipolitas Tenas Taine.
 40. Kai tik kas nors mene pradeda dirbti dėl pinigų, sudie, viltie, sukurti gerą kūrinį. – Samjuelis Batleris.
 41. Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią mintį. Nuos­tabu tik tai, kas rimta. – Antonas Čechovas.
 42. Kas mene tapo meistru, tas be jokio nuostolio gali užmiršti tai­sykles. – Artūras Grafas.
 43. Iš esmės nėra nei puikaus stiliaus, nei puikios linijos, nei puikios spalvos; vienintelis grožis — tai tiesa, kuri tampa matoma. – Ogiustas Rodenas.
 44. Didžiausios meno epochos sako: menas, bespalvės epochos sako: menai. – Š. Morisas.
 45. Jeigu menas ir neturi tėvynės, tai menininkas ją turi. – Kamilis Sen Sansas.
 46. Saiko jausmas mene — svarbiausia. – Anatolis Fransas.
 47. Galutinis meno tikslas — paakinti žmones daryti tai, ko jiems reikia, ir įsisąmoninti tai, ką jie žino. – M. Blondelis.
 48. Kol menas esti mūsų civilizacijos kosmetikos kabinetas, ir menas, ir civilizacija pavojuje. – Džonas Diujis.
 49. Menas yra tarsi romantiškumo pranašas. – Vydūnas.
 50. Mūsų laikais menas — tai prožektorius ir ginklas. – E. Volfas.
 51. Kiekvieno tikro meno šaknys yra liaudies poezijoje. – Emilis Melngailis.
 52. Menas — pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę. – Tomas Manas.
 53. Visos meno rūšys skirtos didžiausiam iš menų — menui gyventi žemėje. – Bertoltas Brechtas.
 54. Epochos, neturinčios didžių tikslų, neturi ir didžio meno. – Bertoltas Brechtas.
 55. Didis menas skirtas didiems tikslams. – Bertoltas Brechtas.
 56. Žingsnis į priekį mene žengiamas pagal traukos dėsnį, pradedant mėgdžiojimu, sekimu ir visų pirmtakų garbinimu. – Borisas Pasternakas.
 57. Svarbiausias tikslas, kuriam gali tarnauti menas, yra padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą. – R. Kentas.
 58. Menas vertingas tik tuo atveju, jeigu jis yra dorovės išraiška. – Žanas Kokto.
 59. Menas — tai dailininko sutvarkyta tikrovė, kurioje atsispindi jo temperamentas, pasireiškiantis stiliuje. – Andrė Morua.