Kiti

... kailis iškarštas švelnesnis, žmogus paluptas geresnis 622. kai žmogus, tai žmogus, ė kai velnias, tai velnias 623. kai žmogus žmoniškas, tai ir šūdas kitoniškas ... ir kiaulė įspiria 777. gera pradžia žmogų paragina 778. gera karvė išlaiko ir save, ir ...


Kiti

... nesulaužysi ir neišlaižysi 12. žiūrėk, ko duoną valgai 13. Žiobiškyj yra žabų ir duonos ... perprašo kaip žydas duoną po Velykų 282. per viešes kad kiaulė ... pyragų 579. kai pragaišite badu, tai ir juoda duona bus medum 580. kai pasikepsim ragaišio, tai ir ...


Kiti

... kai žmogus turi daiktą po ranka ir jo dar ieško). 73.Ant aruodo ir kiaulė ... kaip gaidys. 8.Šventas kaip švento Jurgio eržilas. 9.Šviesa tunelio gale. T 1.Tai kad prisigyveno: adatos išėjo. 2.Tai kirvis ...


Kiti

... tai ir Dievas atsiranda 783. kai kam ir Dievas duoda, o kai kas ir pats susiieško 784. kai jaunas suvalgo, kaip ... pomislę ir protą 789. kai Dievas vyrą baudžia, tai ir sijonu prispaudžia 790. kai Dievas uždaro duris ...


Kiti

... yra sveika, proto įkrečia 7. viskas krūvoj, tai ir protas rūroj 8. viską daryk savu protu 9. visiems ... protingas kalną apeis 102. protingas kaip ženotas 103. protingas kaip Svirnelio kiaulė ... tai ir grožis tinka 134. po laiko ir protas ateina 135. po laiko ir ...


Kiti

... yra mintuvai, tai ant kito – velnias 959. jei yra bala, tai ir ... išlindo kaip velnias pakerės 992. įsivėlė kaip velnias į pakulas 993. įsileisk kiaulę į trobą, tai ir ...


Kiti

... ir dykai kaso 27. žydas užpyko, už tai ir nunyko ... kaip greitžydis 681. … kaip bobutė ant žydkapių 682. … kaip kirminas, žydo mušamas 683. … kaip Kirkilų žydas 684. … kaip kiaulė ...


Kiti

... ir melas teisingas 53. turtingo griekaitai nėra niekai 54. turtingas, tai ir teisingas 55. turtingas, o šykštuolis – sidabrinė kiaulė ... išleisti centaisvisada turtingas būsi 195. ne visi galingi, ne visi turtingi 196. ne visad turtingas yra išmintingas ...


Kiti

... tai ir per daug zgrebnas 207. prie darbo nėra, prie valgio kaip vyras ... begulįs, neko darbą bedirbąs 1053. beprotis ir geriausią darbą visad peikia, o pats nežino, kaipo pataisyti ...


Kiti

... kišenės nedrasko 194. pinigas kalba, pinigas tyli 195. pinigas kaip ... kiaulė turėtų pinigų, negertų pamazgų 423. kad ištekom pinigų ant žuvų, tai ir ant pipirų išteksime ...