Gražiausi kalėdiniai SMS sveikinimai bei palinkėjimai SMS žinute. Pasveikink savo artimą žmogų, draugą ar kolegą su Šv. Kalėdomis SMS žinute.


Kai niekas nemato,kai niekas negirdi,
Tai angelo balsas ateina į širdį,
Kalėdinę naktį paguodžia mus tyliai,
Ir laimina tuos kurie laukia ir myli...
Spindėkite širdies šviesa žvakutės,
Eglute puoškis šventiniais žiedais.
Tegu žaisliukuos džiaugsmas, laimė supas
Kalėdų šventės niekad nesibaigs.
Pasnigo, pašąlo - žemelė pabalo. Upe nuvilnijo sidabro lelijos. Padangė nušvito ir pakvietė rytą, sniege liko pėdos - atėjo Kalėdos. Su šventėm.
Kūčių stalas žvakelėm mirgės
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys
Tikėjimo, gėrio versmės.

Tu ištieski kažkam artimam
Nuo darbų gal pavargusią ranką
Ir širdingai linkėk
Susitaikymo, ramybės, vilties.
Atsistojęs prie ŠV.Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savi fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely.

Norėjau pagauti snieguolę
Ir paklausti ar matė Tave,
Bet nespėjau ištart Tavo vardo,
Kaip ji tyliai ištirpo delne.


Sėdi senis ant kelmuko,
Pučia vėjas su šaltuku -
Žiema šalta,
Brr, brr, brr,
Seni šalti, kur esi?
Laukiam dovanų visi!
šįmet aš buvau gera,
Neški aukso puodą man!
Tą tyliąją naktį ateina VILTIS.
Ateina ŠVIESA ir GERUMAS.
Te šiandien visur jie pasklis-
varganuos kambarėliuos
ir rūmuos....

Su šv. Kalėdom
Tegul ištirps žvakučių liepsnoje
Širdžių ledai ir laiko gruodas.
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Varva vaškas nuo žvakutės,
Vartos antis ant lėkštutės,
Eina senis su snieguole,
Dovanėles dovanoja,
Jeigu geras tu buvai
Gausi slyžiką dykai!