Dainų tekstai (žodžiai)

Balta žvaigždė – 16 Hz

Lyg smėlis tarp mūsų delnų
Bėga laikas, ar jau vėlu
Į vakar dieną sugrįžt, ar tavo glėbį užmiršt
Ar dar lauki laiškų
Kuriuos skaitydavai iš mano akių
Kaip bebūtum toli, visiek tu mano širdį

Balta žvaigždė dangaus skliaute
Man visada primins tave
Spindėdama virš debesų
Neleis pamiršt tavų akių
Žvaigždė balta, primins tave
Gal vėjas man į akis, pribėrė smėlio šarom lis
Bet jos tavo delne, ištirptų lyg saigės lange
Ar tiki, kad dar mus
Laiko upė sujungs lyg krantus
Kaip bebūtum toli, visiek tu mano širdį
Balta žvaigždė dangaus skliaute
Man visada primins tave
Spindėdama virš debesų
Neleis pamiršt tavų akių
Žvaigždė balta, primins tave
Kur baltos žvaigždės tyliai krenta
Ten vienišos širdys viena kitą suranda
Toli toli, arti arti
Balta žvaigždė mums švies ilgam kely
Balta žvaigždė dangaus skliaute
Man visada primins tave
Spindėdama virš debesų
Neleis pamiršt tavų akių
Žvaigždė balta, primins tave