Dainų tekstai (žodžiai)

Franka – Stasys Povilaitis

Laisvės alėjoj aš ją išvydau,
Jinai praėjo – visai išskydau,
Galva dunksnoja, pakinkliai virpa,
Nelaiko kojos, širdis nutirpo.

O Franka, Franka, ištiesk man ranką
Tavim gyvensiu pakol pasensiu
„Tu bičas fainas“,- jinai man klojo,
Širdis iš laimės paukščiu plasnoja.
„Ateik aštuntą prie pašto kampo –
Nueisim „Tulpėn“, įkalsim šampo.“
O Franka, Franka man atitenka
Sudie, o Irma, tu man ne firma.
Iš ryto kinas, popiet „Rambynas“
Alus ir vynas galvą svaigina
Vos ne lig ryto šauni „Orbita“
Ir baigias kelias, kur „Trys mergelės“
O Franka, Franka vis knaipes lanko
O aš vos spėju sukurti frankų
Gerai mums klojos, gerai mums ėjos
Tik štai kišenėj sušvilpo vėjas
Ji pabučiavo, mūs meilė dingo
Ir nuvažiavo „Žibinto“ linkui
O Franka, Franka vėl knaipes lanko
Tik jau su Edzka, nes jis prie frankų
Vai brangiai saldūs tie meilės pančiai
Į Laisvę neisiu, užteks ir Šančių
Kol atsigausiu, išsilaižysiu
Į tokius kadrus nesidairysiu
O Franka Franka, tavęs užtenka
Iš kaimo Irma – pigesnė firma