Dainų tekstai (žodžiai)

Naktinė žvaigždė – Rytis Cicinas

Naktinė žvaigždė nušvito danguje
Naktinė žvaigždė, ji lydi mus į sapną
Naktinė žvaigždė – mūs meilė amžina
Naktinė žvaigždė išskirti mus negali

Negeskit, žvaigždės, danguje ir švieskit kelią
Kai plaukia jūromis laivai tamsioj nakty
Tavoj širdy šiąnakt suspindusi žvaigždelė
Tebūna ji mažytė mūsų paslaptis
Naktinė žvaigždė, ji švies kaip švyturys
Naktinė žvaigždė laivams parodys kelią
Naktinė žvaigždė – mūs meilės pavyzdys
Naktinė žvaigždė kaip meilė visagalė
Negeskit, žvaigždės, danguje ir švieskit kelią
Kai plaukia jūromis laivai tamsioj nakty
Tavoj širdy šiąnakt suspindusi žvaigždelė
Tebūna ji mažytė mūsų paslaptis